Etkinlikler ve Projeler

 

"Serbest Zaman Etkinliği"nde öğrencilerimiz sınıflarımızdaki ilgi köşelerinde kendi planlarına uygun olarak oyun oynarlar. Sınıflarımızda blok, evcilik, sanat vb. eğitici oyun köşeleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz hangi köşede, nasıl bir oyun oynayacağını planladıktan sonra oyun oynamaktadır. Etkinliğinin sonunda, toplanma zamanında tüm oyuncaklar ve materyaller toplanır Ayrıca serbest zaman etkinliği, eğitimcilere, çocukları en doğal davranış biçimleriyle değerlendirerek kayıt tutma konusunda fırsat sağlanmış olmaktadır.

"Türkçe Dil Etkinliği"nde öğrencilerimizin özellikle dil ve sosyal gelişimlerini destelemek amacıyla çeşitli öykü, hikaye ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, dramatize edilmesi, resimlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirlenen herhangi bir konu hakkında düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edilen bilgilerin transfer edilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencimizin anadilini daha etkin bir biçimde kullanabilmesi yer almaktadır.

"Drama Etkinliği"nde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, duygularını rahatça yansıtabilmelerini sağlayacak çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

"Sanat Etkinlikleri" öğrencilerimizin temel küçük kas becerilerini, yaratıcılıklarını kullanarak geliştirebilmelerine olanak sağlayan etkinlikler; artık materyallerle çalışmalar, boya çalışmaları, kağıt işleri ve yoğurma maddeleri ile çalışmalar biçiminde planlanarak uygulanmaktadır.

"Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir. Yapılan bu çalışmaları aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz:

• Görsel algılama çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekanda konum, mekansal ilişkiler)

• İşitsel algılama çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri ya da nesne resimleri eşleştirme)

• Dikkat ve bellek çalışmaları

• Temel kavram çalışmaları

• Problem çözme çalışmaları

• El becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma, vb.)

• Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları

• Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

"Fen ve Matematik Etkinlikleri" ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve problem çözebilme becerilerini, merak duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.

"Bahçe Etkinlikleri"nde öğrencilerimizin özellikle fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla her gün düzenli olarak (çok yağışlı havalar hariç) bahçeye çıkılarak bahçe oyun alanında etkinlikler düzenlenmektedir.

"Geziler" yıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini daha zevkli, sağlıklı ve kalıcı hale getirmek için MEB yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda gözlem, inceleme ve araştırma amacıyla planlanmaktadır. Bu geziler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra öğrenci velisinin de izni ile gerçekleştirilmektedir.

 

Işık Anaokulu Ayazağa Etkinliklerini Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.