INVENTUS KULÜBÜ:

1.Kulübün amacı: Öğrencilerin araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eden, dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen, proje ve sunu üretebilen birey olarak yetişmelerini sağlamak
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 
-
TÜBİTAK proje çalışmaları, 
-Yurt içi ve yurt dışı fen proje çalışmaları, 
-Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları, 
-Yapılan çalışmaların sergilenmesi,
-Sosyal sorumluluk etkinlikleri 
3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 
· TÜBİTAK 
· MEF 
· Yurt içi ve yurt dışı projeler 
4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:
-Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) için kitap seslendirme.