Akademik Çalışmalar

• Okulumuzda, çağdaş eğitim kuramlarını benimseyen, öğrenci odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.
• Öğretmen yol göstericidir. Her derse uygun öğrenme ortamları yaratılarak, öğrencilerin derse aktif olarak katılımları, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
• Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretilir.
• Bilişim teknolojilerinin öğretime uyarlanması gerçekleştirilir. 
• Öğrencilerin, düşünen, uygulayan, yaratan, soran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda öğrenciler "Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim? Nasıl öğrendim? Öğrendiklerimi nasıl ve nerelerde kullanırım?" sorularını yanıtlamaları ve beceri kazanmaları için yönlendirilir.
• Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkarılmasına özen gösterilir.
• Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görselişitsel öğretim araçları kullanılır.
• Doğrudan öğrenme alışkanlığının yerine, dolaylı öğrenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.
• Bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanınır.
• Demokratik bir ortamda öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşmaları sağlanır. Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine, öğrencilerin düşüncelerini özgürce
paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.


1.ve 2.sınıflarda Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi; 3.sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri; 4. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, ve Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Tüm derslerde öğrenmekten keyif alan, çevresine duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. 
Bir üst sınıf için gerekli akademik alt yapı hazırlanırken bireysel farklılıklara dayalı eğitim öğretim anlayışı içinde, çağdaş öğrenme ve öğretme teknikleri kullanılarak anlamaya dayalı öğretim sistemi uygulanır. Bu bağlamda öğrenci merkezli eğitim ilkeleri, bireysel farklılıklar ile öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınır. Yıl boyunca işlenecek konular öğretim programları doğrultusunda sınıf ve branş öğretmenleri tarafından disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak planlanır ve tüm derslerin işlenişi bu doğrultuda eş zamanlı olarak yürütülür. Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

Derslerin işlenişinde, günümüzün koşullarının gerektirdiği tüm teknolojik olanaklardan yararlanılır. 1.,2.,3. 4.sınıfların dersliklerinde etkileşimli TV kullanılır. İşlenen konular, ders kitaplarının yanı sıra sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan çalışma kağıtları, hafta sonu ödevleri ve konu bazlı ünite kitapçıkları ile pekiştirilir. 
1.ve 2. sınıflarda matematik dersinin iki saati, Montessori dersliğinde işlenir. Bu saatlerde Montessori matematik materyalleri kullanılarak 1. 2.sınıf öğrencileri için soyut olan matematiksel kavramları daha iyi anlamaları ve öğrenmeleri sağlanır.

Çocukların yaşama dair her şeyi oyun oynarken öğrendikleri düşüncesinden hareket edilerek derslerin işlenişinde eğitici oyunlar ve yaratıcı drama çalışmalarından yararlanılır. Böylece öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme, iletişim kurabilme, estetik duygularını geliştirme, yaratıcılık ve hayal gücünü zenginleştirmelerine fırsat verilir. Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır. Bu amaçla düzeye uygun şehir içi ve şehir dışı geziler yapılır. Öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma becerileri kazandırmak, çevresine ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

1., 2. ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede "çok iyi", "iyi" ve "geliştirilmeli" şeklinde gösterilir. 
4.sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
Öğrencilerimizin öğrenme sürecindeki gelişimini görmek, kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek, zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek, öz değerlendirme yapabilmelerini sağlamak ve gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak amacıyla her yılın sonunda portfolyo sunumları yapılır.

 

Beden eğitimi kavramı; bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. Kısaca beden eğitimi; beden yoluyla genel eğitim olarak da açıklanabilir.
Beden eğitimi dersleri ile; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilere sporu sevdirmek, sporu yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamak beden eğitimi dersinin en önemli amaçlarındandır.1, 2, 3.Sınıflar düzeyinde öğrenciler, temel hareket becerileri (yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler, birleştirilmiş hareketler )ve etkin katılım, sağlıklı yaşam öğrenme alanları çerçevesinde yapılan etkinlikler ile derslerini işlemektedir.

4 ve 5.Sınıflar düzeyinde öğrenciler, özelleşmiş hareket becerileri (vücut yönetimi, ritmik hareketler, jimnastik, bireysel ve eşli mücadeleler, oyunlar), etkin katılım ve sağlıklı yaşam öğrenme alanları etkinlikleri ile derslerini işlemektedir.

6, 7. 8. Sınıflar düzeyindeki öğrenciler, spor bilgi ve becerileri (doğa sporları, dans, oyunlar, jimnastik, bireysel ve eşli sporlar, yüzme), düzenli fiziksel etkinlik, Atatürk ve ulusal Bayramlar, spor organizasyonları ve olimpiyat oyunları konularında etkinlikler yapmaktadır.
Beden Eğitimi Zümresi, sosyal etkinlikler kapsamında da spor kulübü çalışmalarına büyük önem vermektedir. Sosyal Etkinlik çalışmaları kapsamında açılan spor kulüplerinde atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, modern dans, voleybol, masa tenisi, yüzme gibi branşlarla öğrencilere zengin bir seçenek listesi sunulur ve spor yetenekleri ortaya çıkarılarak geliştirilir.
Beden Eğitimi Zümresi, öğrencilerin okuldaki sosyal yaşamlarına da çeşitli etkinlikler ile destek olur. Sınıflar arası turnuvalar ile (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, yakan top ) okuldaki öğrenci sayısının büyük bir bölümüne kendini sporla ifade edebilme, sınıfını temsil etme olanağı sağlanmaktadır.
Her yıl düzenli olarak yapılan kayak ve wind surf kamplarında; yeni başlayanlara kayak ve wind surf sporlarını öğretmek, az bilenlerin düzeyini geliştirmek ve iyi bilenleri yarışmacı düzeyine getirmekle birlikte, güvenli bir ortamda, disiplinli, düşünen, çözümler üreten, paylaşımın ve dostluğun önemini anlayan genç sporcular yetiştirmek amaçlanır. Kamplar bu amaçlara göre planlanır.
Bunların yanı sıra hafta sonları faaliyet gösteren spor okulları ile; yüzme, basketbol, voleybol, futbol, atletizm, masa tenisi ve jimnastik alanlarında öğrencilerin yetenekleri  geliştirilmekte ve bu alanlara profesyonel olarak yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı; beden eğitimi ve spor alanında ülkenin en önemli ve güçlü eğitim kurumlarındandır. Beden eğitimi derslerinin verimi için her olanağı sunan Feyziye Mektepleri Vakfı, aynı zamanda sportif performansları ile öne çıkan öğrencilerinin bütünsel anlamda gelişmelerine destek olmak için Hollanda Merkezli Total Sport Approach (Londen Spor Metodu) modelini de uygulamaya başlayacaktır. Bu model Sporcu-öğrencilerin oyuncu, aile, okul, kulüp olmak üzere çevre şartlarını kontrol altında tutarak, spor etkinliğine katılımdaki kaybı düşürmek, Olimpik sporcu olma yönündeki çalışmaların kesintiye uğramadan devamını sağlayarak, uluslararası seviyede, iyi öğrenim ve eğitim görmüş sporcu sayısını arttırmayı amaçlar.
Çocuklarımızın spor yapma alışkanlığı kazanmaları için siz değerli velilerimize de aşağıdaki önerileri sunmaktayız. Unutmayın çocuklarınızın önündeki ilk örnekler sizlersiniz...
Önerilerimiz;

 • Spor yaparak çocuğunuza örnek olunuz.
 • Okulda veya dışarıda sportif faaliyetlere ailece katılınız.
 • Çocuğunuzu spor yapmaya cesaretlendirip yönlendiriniz ama baskıcı olmayınız.
 • Yapıcı eleştirilerle çocuğunuzu destekleyiniz.
 • Çocuğunuzun fiziksel yetenekleri ve kapasitesinin ötesinde hedefler belirlemeniz spordan uzaklaşmasına sebep olabilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Okulumuzda; 2-3-4-5 ve 6. sınıflarda haftada bir ders, Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar okuryazarlığı ve yazılım eğitimi verilmektedir. 2-3, 4-5 ve 6-7. Sınıflarda Bilgisayar Kulübü öğretim yılı boyunca faaliyetlerini sürdürecektir.
2-3. Ve 4. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin; çevredeki bilgi ve teknolojilerin farkına varma, onları güvenli bir şekilde kullanma, çizim yapma ve yazı yazma gibi temel becerileri edinmeleri ve günlük hayatlarında verimli bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca gerek eğitim öğretim yaşamları gerekse iş kariyerleri boyunca kullanacakları kelime işlemci, elektronik tablo, sunum gibi temel programlara giriş yapılarak öğrencilerimizin bu programları etkin bir biçimde kullanmaları sağlanmaktadır.
5. sınıf düzeyinde Blended Learning yaklaşımı merkeze alınarak İngilizce dersi ile ortak bir program geliştirilmiş, Bilişim Teknolojileri dersi müfredatına İngilizce dersinde kullanılacak Tablet Destekli Uygulamalar da dahil edilmiştir.
6. sınıf düzeyinde öğrencilerin; kelime işlemci programını etkin kullanabilmeleri, elektronik çizelgelerde formüller, grafikler ve fonksiyonlar kullanarak çeşitli işlemler yapabilmeleri, veritabanında tablo yaratabilme, form, sorgu ve rapor oluşturabilmeleri; programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bir web sayfası yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Okulumuzda 2 adet bilişim teknolojileri dersliği bulunmaktadır. Dersliklerimizde 24 adet öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı bulunmaktadır. Okulumuzda Internet'e erişim, uygunsuz erişimi engelleyecek şekilde filtrelenmektedir.


Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirerek, özgüvenlerini geliştirmek, doğal dünyayı anlamayı öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamak, bilime ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


Fen Bilimleri dersleri; 5. 6. ve 7. sınıflarda haftada 5 saat ve 8. sınıflarda haftada 6 saat olarak, branş öğretmenleri tarafından verilir.
Öğrencilerin, konuları yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla dersler, düzenlenmiş deneyliklerde ve sınıf ortamında yapılır.
Dersler, farklı öğrenme alanlarına hitap eden etkinliklerle öğrencileri soru soran, yaşanılan çevreyi canlılar için rahat bir yaşam ortamı haline getirmeye çalışan ( buluş yapan) bireyler olarak yetiştirecek biçimde işlenmektedir.


Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi ödevleri, ders notları, mini sınavlar, ünite sonu testleri ve terminoloji çalışmaları hazırlanır. Bu çalışmalarla öğrenme eksikleri belirlenir, tamamlamaya yönelik çalışmalar planlanır ve uygulanır.
5,6,7.ve 8. Sınıf düzeylerinde tablet destekli eğitim kapsamında ünitelere ait ders notları, terminoloji çalışmaları ve mini sınav uygulamaları ve konuları destekleyen tablet uygulamalarına yer verilmektedir. 
İstekli öğrenciler yıl içinde ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılabilir. Sene sonunda Bilim Kültür Spor ve Sanat Şenliğinde de çeşitli etkinliklerde de yer alabilirler.
Fen Bilimleri öğretimindeki hedefler:
•Bilimsel fikirleri değerlendirme, sentezleme, problem çözme, doğru analiz ve hesaplama yapabilme ve sonuçları uygun şekilde sunabilme becerilerini geliştirmek.
•Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenci yetiştirmek.
•Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazandırmak.
•Öğrencilerin grup çalışmalarında aktif rol alarak etkili iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek.
•Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirebilme becerilerini geliştirmek.
•Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

 

Görsel Sanatlar Zümresi bünyesinde, görsel sanatlar dersi ile teknoloji ve tasarım dersi verilmektedir.

Görsel sanatlar dersinde başlıca hedefler; öğrencilerin estetik duyarlılıklarını geliştirmek, bakmayı, görmeyi öğretmek, onların çok yönlü bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, yaratıcı, eleştirel gözlere sahip, özgüvenli bireylerin yetişmesinde görsel sanatların payı yadsınamaz.

Görsel sanatlar dersi öğretim programı bu hedeflere yöneliktir. Görsel sanatlar dersi başlıca üç alanda toplanır. İlk alan "Görsel Biçimlendirme" de daha çok el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve estetik bilinç kazandırmak hedeflenir.

İkinci alan "Görsel Sanat Kültürü"nde yalnızca görsel sanat kültürü değil, aynı zamanda çevre bilinci ve insanların çeşitli kültürel faaliyetleri de incelenerek görsel sanatlarla ilişkilendirilir.

Bir diğer alan olan "Müze Bilgisi"nin içerdiği derslerde ise müzeler ve galeriler kimi zaman sunumlarla, kimi zaman da gezilerle, yerinde yapılan incelemelerle tanınır. Amaç, çocuklara müze ve galeri gezme alışkanlığı kazandırmak; gezdiği bu yerleri de bilinçli gözlerle inceleyebilmesini sağlamaktır.

Tüm bu konuları ve bunlara bağlı etkinlikleri içeren görsel sanatlar dersi; 1.sınıflarda 1 saat görsel sanatlar dersi, 1 saat oyun ve fiziksel etkinlik dersi olarak yapılmaktadır. 2. ve 3. sınıflarda görsel sanatlar dersi haftada 2 ders saati, 4,5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 1 ders saati olarak yapılmaktadır.

Teknoloji ve tasarım dersi; 7, 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanır. Teknoloji ve tasarım dersinin amacı, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı, hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Görsel Sanatlar Zümresinin ders dışı faaliyetleri de dersleri tamamlayıcı bir unsur olarak görülür. Açılan sergilerle, öğrenciler gerek bireysel, gerekse grup çalışmalarında yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Özellikle planlanan grup çalışmalarıyla öğrencilerin birlikte paylaşma ve arkadaşlık duyguları pekiştirilirken sosyal uyum sağlama yetileri de geliştirilir.

Görsel Sanatlar zümresi çalışmalarından öğretim programının dışında; ebru, seramik, heykel, karikatür, fotoğraf, desen, moda tasarımı, doğal yaşam ve cam Füzyon alanlarında açılan kulüpler ile öğrencilerin sanatsal bakış açılarında farklılık yaratılmakta ve ilgi alanlarına göre gelişmeleri sağlanmaktadır.

Sabah törenlerinde, her yıl farklı bir tema seçilerek sunumlar yapılır ve öğrenciler güne başlamadan önce sanatla ilgili bazı konular hakkında bilgilendirilmiş olur; aynı zamanda öğrencilerden de geri bildirim alınır.

Bu etkinlikler haricinde yurt içinde veya dışında düzenlenen resim yarışmalarına da önem verilir ve büyük bir katılım sağlanır. Bu yarışmalarda alınan ödüllerin gerek dereceleri gerekse miktarı gurur vericidir.

Matematik Zümresi, Matematik dersinin, öğrencilerimiz tarafından anlaşılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla; farklı zeka becerilerine hitap edecek şekilde görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye, tartışmaya, araştırma yapmaya yönlendirici stratejileri geliştirebilen eğitim öğretim tekniklerini kullanmaktadır. Böylelikle; analitik düşünceye sahip, problem çözümlerinde stratejilerini geliştiren ve bunları sunan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Sınıflarımızda Matematik dersi için gerekli tüm teknolojik donanımlardan faydalanarak, öğrencilerin konuları görsel açıdan daha iyi algılaması, eğlenceli ve anlaşılabilir olduğunu keşfetmesi sağlanmaktadır. 2012-2013 Eğitim öğretim yılında 5. Sınıflarla başladığımız tablet eğitimine daha sonra 6. ve 7. sınıflarla devam edilmiştir. Bu yıl da 8. sınıflarda, çeşitli uygulamalarla zenginleştirerek ve geliştirerek devam edeceğimiz tablet derslerimizde, tablet ödevlerine de yer verilecektir. Böylelikle öğrencilerimizin araştırma yaparak, günlük hayatta kullanılan matematik konularında bilgiye ulaşmaları ve tabletlerini daha da verimli kullanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hem gelecek öğrenim hayatlarına hem de Matematik dersi ile ilgili yaptıkları araştırmalara faydalı olması amacıyla 5.,6.,7. ve 8. sınıflarda ayrıca İngilizce Matematik Terminoloji dersi işlenmektedir.Öğrencilerimize her düzeyde ( 5.,6.,7.ve 8.sınıflar) hafta içi işledikleri konuları tekrarlayıcı nitelikte hafta sonu çalışma kağıtları verilir. 5.,6.,7. ve 8.sınıflarda ödev defterlerine yapılan bu çalışmalar Pazartesi günü toplanıp kontrol edilir. Daha sonra ödevlerinde yapılamayan sorular varsa öğrencilerimizle sınıfta çözülür. Ayrıca çözümleri sınıf panolarına asılır. Tüm düzeylerde ünite sonlarında "Ünite Değerlendirme Testleri" uygulanmaktadır. Ünite değerlendirme testleri Ölçme değerlendirme birimi tarafından karşılaştırmalı konu analizleriyle değerlendirilir. Daha sonra test sonuçlarının analizleri ayrıntılı bir şekilde öğrencilere bildirilir.


Öğrencilerimiz, zeka oyunları dersindeki hazırlık çalışmaları ile, 8.sınıf TÜBİTAK matematik olimpiyatları'na ve çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara çalıştırılmaktadır.

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Müzik Zümresi,
her öğrencinin seçici ve kaliteli birer müzik dinleyicisi olmasını hedeflemektedir. 
Müzikal Sahne Sanatları Koro , Orkestra Performans ve Perküsyon gibi Sosyal Etkinlik kulüplerinde yetenek ve ilgileriyle öne çıkan öğrencilere, doğru yönlendirilmeler ile müzikal yeteneklerini geliştirebilecekleri sahne deneyimleri ve etkinlikler sağlanmaktadır.
2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılında müzik dersi; 1.2. sınıflarda 1 saat toplu müzik dersi, 3.Sınıflarda 2 ders saati ve branşlaşılmaya geçilen 4.sınfta 2 saat branş dersi, 5.ve 6.7.sınıflarda 1 saat branş dersi, 8. sınıflarda 1 saat müzik dersi yapılacaktır..

 

 Öğrenciler 3.sınıftan itibaren müzik öğretmenleri ve konservatuar branş öğretmenlerinin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitli kulak, ritim taramalarına, fiziki uygunluk, yatkınlık ve ilgiye göre ; 4.Sınıfdan itibaren eğitimini alacakları ;ses-şan, keman, klarinet, çello, saksafon, mandolin, gitar, perküsyon ve orff branşlarına ayrılmaktadırlar. 
Müzik dersi öğretim programına ek olarak; 1 sınıftan itibaren 3.sınıfa kadar Solfej Metodu ile temel nota öğretimi , Poli-Ritmik metodu ile de ritmini güçlendirme, sesini doğru kullanma çalışmaları; 4.5.6.sınflarda solfej, bona çalışmaları, branşına ait çalışmalar başlamaktadır. 7.sınıflarda öğrenciler ; Genel Müzik Kültürü, Ses-Şan-Koro ve Oda Müziği Orkestrası olmak üzere branşlaşırlar. 8.sınıfda ise müzik kültürlerini geliştirmeye yönelik , iyi müzik dinleyicisi yetiştirme amaçlı kaynaklar kullanılmaktadır.
Müzikal Sahne Sanatları Koro, Orkestra Performans ve Perküsyon Kulüpleri ile , yetenekli ve istekli olan öğrencilerin kendilerini geliştirme, müzik etkinliklerinde etkin rol almaları sağlanır.


 

Her sene farklı bir konsept içeren gösterilerde kulüp öğrencileri şan, koro, dans, orkestra performanslarını sergileme olanağı bulurlar.
Hafta içi okul saatleri dışında Işık Spor Okulu kapsamında açılan piyano, gitar, keman ve perküsyon kurslarındaki öğrenciler, çeşitli etkinliklerde resitaller vererek bu çalışmalarını paylaşırlar.
2000 yılından bu yana Müzikal Sahne Sanatları Koro Kulübü öğrencilerinin, yurt dışında farklı farklı ülkelerde gerçekleşen uluslararası Çok Sesli koro yarışmalarına katılmaları, performans göstermeleri sağlanmaktadır.
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Müzikal Sahne Sanatları Koro Kulübü öğrencilerimiz İspanya-Malaga'da 11-15 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşen " Canta en Primavera Malaga 2015 Festival Coral Internacional" " koro yarışmasında katıldıkları kategoride "İkincilik" ödülü aldılar.


 

Sosyal Bilimler Bölümü çatısı altında Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunmaktadır.

Bu dersler ile, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamaları ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanmaları amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Bölümünün temel hedefi, ülke ve dünyanın her an değişen-gelişen ortamını öğrencilerle beraber yaşamak ve değerlendirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerin kendilerini insanlık olgusunun bir parçası olarak görmesi, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmesi, işbirliği ve dayanışma duygusunu benimsemesi, sivil toplum ve siyasi süreçlere katılmaya gönüllü olması istenir.

Çocuklar okumalı, gezmeli, bakmayı bilmeli, bilimsel düşünerek sağlıklı düşüncelerle yola çıkmalıdır. Sosyal Bilimler Bölümü, bu düşünce yapısını destekleyerek evrensel değerlere saygılı, katılımcı, araştırmayı ve paylaşmayı bilen sosyal öğrenciler yetiştirmek amacındadır.

Sosyal Bilimler derslerinde, öğretim programlarındaki işleyişin yanı sıra çeşitli ders içi ve ders dışı etkinlikler planlanır. Bu çalışmalar ile demokratik yaşamın ilkelerini özümsemiş, haklarının farkında ve başkalarının haklarına saygılı; ayrıştırıcı veya ötekileştirici olmak yerine birleştirici ve bütünleştirici olan bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Dersler, teknolojik araçlarla, öğrenci katılımı esası ile işlenmektedir. Sosyal katılımın öneminden hareketle; çevre gezileri, bilgisayar destekli sunumlar, seminerler, paneller, sergiler, projeler ve grup çalışmaları ile azami fayda amaçlanır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin ulusal/uluslararası proje ve çalışmalara katılmaları desteklenir.

 

 

İlköğretimde bütün derslerin temelini oluşturan Türkçe öğretimi; okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi gibi dört temel beceri arasındaki ilişki geçişlerine dayanır. Birbirleriyle doğrudan ve dolaylı ilişkiler ağı içinde bulunan bu etkinlikleri içeren öğretim; yazım, noktalama ve dil bilgisi çalışmalarıyla da beslenerek birbirini bütünleyen bir anlayışla eğitimin değişik aşamalarında sürdürülür.


Ana dilinde yetkinliğe ulaştıkça düşünce yapısı, yorum gücü gelişen, duygu ve beğeni inceliği kazanan; ulusal ve evrensel kültür birikimini algılamaya başlayarak kimliğini geliştiren öğrenci, diğer dersleri de büyük ölçüde başarır.
Ana dil öğretiminin temel etkinlikleri olan "konuşma" ve "yazma" bir "anlatma"; "okuma" ve "dil bilgisi" de bir "anlama" eylemidir.
Bu bağlamda, ana dil öğretimiyle öğrencilere; dinlediğini ya da okuduğunu anlayabilme, anladığını sözle ya da yazıyla iyi anlatabilme becerilerinin kazandırılması temel amaç olarak alınmıştır.
Öğrencilerin Türkçe dersiyle ilgili kazanımları, hafta sonu ödevleriyle, her ay hazırlanan konu sonu testleriyle kontrol edilir. Öğrencilerimizin sınav performansları Ölçme Değerlendirme Birimimizin katkılarıyla hazırlanan analizlerle takip edilir ve bu bilgiler gerek e-posta ile gerek veli görüşme saatlerinde veli ile de paylaşılır. Ödev ve testlerin verilerine göre gereksinimi olan öğrencilerle ek çalışmalar yapılır.
Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında okuma-anlama, dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirilirler. Bir yarıyılda üç sınav uygulanır.
Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edilir. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirilir, klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren "sınav karnesi" verilerek öğrenciler, sınav performansları konusunda bilgilendirilir.
Bu çalışmaların yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözülür, ders çalışma notları hazırlanır, öğrencilere dağıtılır ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlanır.
Entelektüel birikim kazandırabilmek, okunan eser ve yazar arasında bağlantı kurdurabilmek amacıyla her yarıyılda en az üç edebi eser okunur. Bu eserlerden biri sınıf içinde tüm sınıf tarafından okunur ve Türkçe öğretmenleriyle yorumlanır. Okunan eserlerin evrensel değerleri yansıtan, felsefi düşünceye geçişe olanak sağlayan özellikler taşımasına dikkat edilir.
Sınıf içi güdümlü okuma yöntemiyle okunan bu kitabın yanı sıra her yarıyılda Türkçe öğretmenleri tarafından belirlenen iki kitap, belli tarih aralıklarıyla ev okuması şeklinde öğrencilere verilir ve takip edilir. Öğrencilerin okudukları kitaplardan edinmeleri beklenilen kazanımlar, Türkçe sınavlarında ve sınıf içi çalışmalarda kontrol edilir.
Kitap okumak, analitik düşüncenin gelişimindeki en önemli basamaktır. Bu nedenle bir seçenek değil yaşam şekli olmalıdır. Öğrencilerin yaşamlarına bu alışkanlığı kazandırabilmek için öğretim yılı başında yaş gruplarının özelliklerine göre zümre öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kitap listeleri öğrencilerimize dağıtılır ve her öğrencinin eğitim-öğretim yılı boyunca bu listeden kitap okuması için yönlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz, okudukları eserlerin geri bildirimlerini kitap okuma listelerine kaydederler, belli aralıklarla sınıf içinde okuyup da çok beğendikleri eserlerin tanıtımını yaparlar. Bu işleyiş, Türkçe öğretmenleri tarafından kontrol edilir.
Öğrencilerimiz, Türkçe Zümresi çatısı altında açılan Drama Kulübü çalışmalarıyla özgüveni geliştiren yaratıcı drama etkinlikleriyle kendilerini ifade etme özgürlüğüne kavuşurlar. Tiyatronun özelliklerini çeşitli örneklerle içselleştirip kendi yaş gruplarına uygun bir tiyatro eserini sahneye koyma sürecini yaşarlar.

 

Anaokulunda tohumları atılan İngilizce öğretimi; İlköğretim okulumuzda da yoğun bir biçimde disiplinler arası iş birliğiyle yürütülmektedir. Çağdaş eğitim yöntemleriyle, özel öğretim ortamlarında (Öykü odası, Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Laboratuvarları, Dil Derslikleri, vs.) uygulanan İngilizce dil programlarının hedefi, öğrencileri İlkokul'un sonunda Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartlarına göre hazırlanmış Cambridge Üniversitesi Dil Düzeyi Belirleme Sınavları'nda A2 düzeyine, Ortaokul'un sonunda da B1 (PET) düzeyine ulaştırmaktır. 
Ayazağa Işık İlköğretim Okulu'nda yabancı dil öğretimi; öğrencilerde yabancı dil bilinci ve duyarlılığını geliştirmek, uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru yöntemler edinerek öğrenmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve onlara yeni bir kültürün kapılarını açmaktır.
1. Sınıflarda İngilizce programları, verilen 11 saatin 7 saati yabancı öğretmenlerce hikaye anlatımı aracılıyla dil öğretimine ayrılmakta, diğer saatler de Türk İngilizce öğretmenleriyle şarkı, oyun, TPR ( Tümüyle Fiziksel Yanıt ) içeren modern öğretim yöntemleri ile disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmektedir. Türk öğretmenler 1 ders saatlerini ses eğitimi (Phonics) programına ayırmaktadırlar.
2. Sınıflarda 11 saate yayılan yabancı dil programı da yine aynı hedefler doğrultusunda ve aynı tür yöntemlerle, sınıf öğretmenleri ile daha sıkı bir işbirliği içerisinde, Hayat Bilgisi dersleri ile örtüştürüp bir program bütünlüğü sağlanarak işlenmektedir. Bunun yanı sıra 7 saat yabancı öğretmenlerle, öykü odasında hikaye anlatımının yer aldığı bir okuma programı uygulanmaktadır. 
1. ve 2. sınıflarda hazırlanan alt yapı doğrultusunda 3. sınıflarda haftada 10 saat olan İngilizce dersinin haftada 6 saati Türk öğretmenlerce Temel İngilizce öğretimine, diğer 4 saati de yabancı öğretmenler ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yönelik sürdürülmektedir. 3. Sınıflarla da haftada 1 saat Dijital Okuma Programına ayrılmakta ve dersler Tablet sınıfında işlenmektedir.
4. Sınıflardaki toplam 10 saatlik İngilizce dersinin, 5 saati Türk öğretmenlerce Temel İngilizce dersine, kalan 5 saat de yabancı öğretmenler tarafından okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye ayrılmaktadır. 4. Sınıflarla da haftada 1 saat Dijital Okuma Programına yer verilmekte ve dersler Tablet sınıfında işlenmektedir.
5. sınıflarda yabancı dil öğretimine ayrılan 9 saatin 4 saati yabancı öğretmenlerce okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine ayrılmıştır. Bu düzeyden itibaren proje grubu uygulamasıyla İngilizce derslerinde daha küçük gruplarla farklılaştırılmış eğitim modeli uygulamaları başlatılmaktadır. Tabletler aracılığıyla Dijital Okuma programı uygulaması da yer almaktadır. Tablet kullanımı da etkin aplikasyonlar sayesinde dil eğitimi programımızı renklendirerek daha verimli kılmaktadır. 5. Sınıflar düzeyinde Sosyal Etkinlikler tümüyle İngilizce'nin iletişim aracı olarak kullanıldığı kulüplerden oluşturulur.

6., 7., ve 8. sınıflarda İngilizce dersleri 8 saat olarak yürütülmektedir. Dil eğitiminde dönüm noktalarından biri olarak gördüğümüz 6. sınıflarda İngilizce programlarımız tümüyle yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir. Tabletler aracılığıyla Dijital Okuma programı, ve dil eğitim applikasyonları bu düzeyde de sürdürülmektedir.
Tüm düzeylerde yapılan sınıf içi çalışmalarının yanı sıra, düzenli olarak verilen hafta sonu ödev kağıtları ve projeler, pekiştirme çalışmaları ile öğretim programları desteklenmektedir. Ayrıca gereksinim duyduğu saptanan öğrencilere bireysel destek ve etüt verilmektedir.
İngilizce dersleri dışında tüm düzeylerde yürütülen kulüp çalışmaları (Drama, Scrabble and Word Games, Public Speaking, e-communication, arts & crafts, Lego, FLL Robotics, JMUN, Eco-schools, vs. ) ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizce'lerini farklı alanlara yoğunlaşarak geliştirme şansını edinmektedirler.

İkinci Yabancı Dil
Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle; Ayazağa Işık İlköğretim Okulunda öğrencilere 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır. 
Yabancı dil eğitim programında Almanca , Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir.                                                                                                                                                                                                  4. sınıfta üç dille de tanışan öğrencilere gerçek seçimleri 5. sınıfa başlarken yaptırılır. Bu düzeylerde seçmeli       2. yabancı dil dersi 5. sınıflardan itibaren haftada 2 saat olarak verilmektedir.
Yabancı dil öğretiminde, öğrenilmekte olan dilin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamları oluşturulmakta ve öğrencilerin bu dilleri bir iletişim aracı olarak zorlanmadan kullanabilmeleri için her türlü modern ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde "temel kullanıcı" düzeyine getirerek yaşamsal dil becerilerini kazandırmak, kendilerini bu bağlamda  rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Kulüp çalışmaları kapsamında Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın yanısıra Japonca da dil yeteneği olan öğrencilerin tercihlerine sunulmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Biriminin temel amacı, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğretimde kullanılan yöntemlerin etkiliği hakkında öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimine geri bildirim sağlamak ve bu yolla öğretimin niteliğini artırmaktır.

Bu amaca yönelik çalışmalar gerçekleştirilirken farklı etkinlikler yoluyla elde edilen verilerin, geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesi ve böylece ölçme-değerlendirme etkinliklerinin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla öğretmenlerle birlikte aşağıdaki çalışmalar yürütülür.

 • Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikleri hakkında geri bildirim sağlayan ölçme araçlarının ölçme değerlendirme ilke ve tekniklerine uygun hazırlanması (Yazılı sınavlar, ünite/ konu değerlendirme testleri, gibi)
 • Performansa dayalı durum belirleme araçlarının üst düzey zihinsel becerilerin gelişmesine hizmet edecek şekilde hazırlanması (Performans görevleri, projeler)
 • Öğretim süreci içerisinde izlemeye yönelik objektif veri sağlayacak değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesi (dereceli puanlama anahtarları, gözlem formları/kontrol listeleri, gibi)
 • Okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin verileri hızlı bir şekilde analiz edilerek raporlaştırılır. Sınav sonuçlarına ilişkin öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesine olanak sağlayacak, konu/altkonu bazlı bireysel öğrenme düzeyleri öğrenci, öğretmen ve velilerle paylaşılır.

  Birimimiz ayrıca, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan süreç odaklı değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) çalışmaları planlanmakta ve öğretim yılı boyunca öğretmen, öğrenci ve velilerimize rehberlik edecek çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca tüm sınıf düzeylerimizde öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik performans görevleri ve projelerin hazırlanmasında öğretmenlerimizle birlikte çalışılmaktadır.

  ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK SERVİSİ HİZMETLERİ

  Okulumuzda öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik servisi hizmetleri genel anlamda bireysel ve grupla rehberlik ve psikolojik danışmanlık olarak ikiye ayrılmaktadır.

  Bireysel psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları öğrencinin kendisinin, velisinin, öğretmenlerinin veya bir başka kişinin talebi üzerine veya psikolojik danışmanın gözlemleri üzerine yapılabilmektedir.

  Bütün psikolojik danışmanlık çalışmalarında olduğu gibi okul toplumunu oluşturan aile, okul personeli ve diğer ilgililerin gönüllü işbirliği esastır.

  Öğrenciler ve veliler aile içi ilişkiler, sosyal iletişim, duygusal zorluklar kaynaklı davranışsal ve akademik problemler, kendini ifade edebilme, duygusal anlamda içgörü ve farkındalık kazanma, duygusal gelişimin desteklenmesi konularında rehberlik servisinden yararlanabilirler.

  Grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarında öğrencilerin belirlenmiş bir tema ya da kendi özgün konularıyla sosyal etkileşim ortamında, farkındalık kazanma ve kendi duygu, düşünceleri için yeni ifade yolları keşfedip deneme amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

  İhtiyaca yönelik ya da okul planı çerçevesinde çeşitli konularda sınıf içi etkinlikler yapılmaktadır.

  Tür olarak bireysel çalışmaların yanısıra eğitsel ve mesleki alanlarda da rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

  Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak çeşitli konularda seminer, eğitim ve paylaşım toplantıları düzenlenmektedir.

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ'NİN VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin yürüttüğü çalışmalar içinde özellikle çocuk ya da ergenle çalışırken oldukça önemli olarak düşündüğümüz siz velilerimizle de farklı çalışmalar sürdürmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma programımızın temel amacı, velilerimizle yakın işbirliği sağlayarak, öğrencilerimizin yaşadıkları çeşitli duygusal sorunlarla başedebilmelerini ve olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.

  Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de görüşmeye davet edilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir.

  Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır. Velilerimizin acil durumlar dışında düzey psikolojik danışmanından telefonla randevu alarak gelmeleri velilerimize gerekli zamanı ayırabilmek açısından önemlidir. Randevusuz gelen velilerimize, önceden planlanan çalışmalar nedeniyle gerekli zaman ayrılamayabilir.

  Velilerimiz için yaptığımız diğer çalışmalar:

  Seminer çalışmaları; 1. sınıf velilerine yönelik; çocuğun doğum öncesinden itibaren ruhsal duygusal gelişimi, ebeveyn çocuk iletişiminin duygusal etkileri, ebeveynin kadın erkek çifti olarak eş ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimine etkileri, geniş sistem olarak ailenin çocuğun ruhsallığına etkileri konularında paylaşım semineri.

  Eğitici Seminerler; Yıl içinde düzeylerin ihtiyacına özel ya da daha genel konularda velilerimize yönelik yapılan seminer çalışmaları. İkinci kademede düzenlenen "Ergenlik ve Değişim" konulu seminerler.

  Veli Destek Grupları ; "Çocuk ve Aile " Psikodrama Veli Grubu; Psikodrama ve sanat terapi teknikleri kullanılarak anne-baba olmak, çocuklarımızla ne tür bir ilişki ve iletişim içinde olduğumuzu anlamamıza, duygularımızın farkındalığını keşfetmeye yönelik bir grup çalışması.

  Her oturumda hangi konunun çalışılacağı üyelerin ihtiyacına göre o anda belirlenmiştir. Grup üyelerinin kendileri ile ilgili duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını fark etmelerine yardımcı olacak psikodramatik grup oyunları oynanmıştır. Sanat terapi tekniklerinden yararlanılmıştır. Oturumlar üyelerin kendi yaşantılarına dair yaptıkları paylaşımlarla devam etmiştir.

  Böyle bir grup çalışmasına katılabilmek için velilerimizin bu tür çalışmalara gönüllü olması haftada belli bir gün ve yaklaşık iki saatlerini bu çalışmaya ayırmaları yeterli olacaktır.

  Bültenler; Eğitim –öğretim ılı içinde ihtiyaç duyulan konularda velilerimize yönelik yazılı doküman paylaşımı. Örnek; Ergenlik Dönemi ve Değişimi, Sınırlar ve Otorite...

  Tüm bu çalışmalarla birlikte velilerimiz için dergi çalışması. Çeşitli rehberlik ve psikolojik danışma konularını içeren derginin 2. Sayısı çıkmıştır.

  İlköğretim okulu ikinci kademe, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin birinci kademeden ikinci kademeye, daha sonra da ilköğretim okulundan liseye geçerken kolaylıkla uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ilköğretim okulu ikinci kademeye uyum sağlar ve liseye hazırlanırlar. Farkındalıklarını geliştirmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler. Meslekler Günü etkinliğimiz ise öğrencilerimizin, pek çok mesleğin özelliklerini öğrenip hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

  Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

  BÜLTENLER

  TEKNOLOJİNİN KULLANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  ÇOCUK VE ÖFKE

  ÇOCUKLARDA DUYGULANIM DÜZENLEMESİNE EŞLİK ETMEK

  BOŞANMA ÇOCUK VE ERGENİ NASIL ETKİLER?

  ERGENLİKTE SINIR VE KURALLAR

  BAĞLAN(MAYACAK)SIN

  KARDEŞ KISKANÇLIĞI

  OYUN VE ÖĞRENMEK