Projeler

SAĞLIKLI BESLENELİM PROJESİ

Ayazağa Işık İlkokulu ve Ortaokulu olarak 2012 yılından beri "Sağlıklı Beslenebilirim" başlığı adı altında çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasını ve fiziksel aktiviteyi bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'de genç nüfusun çoğunda yanlış beslenme alışkanlığı olduğuna üzülerek tanık oluyoruz.

Okulumuzdaki kantinlerin ve yemekhanenin sağlıklı ürünler ile öğrencilerimize hizmet vermesi çok önemlidir ama okul, günlük yaşamın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

Sene başında yapılan anketlerle projenin yıllık temasını belirliyor ve etkinliklerimizi bu sonuçlara göre planlıyoruz. Her yıl planlanan çalışmalara öğrencilerimizi katarak yeme alışkanlıklarında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.   

Beden Eğitimi Bölümümüzün katkıları ile fiziki aktivite etkinlikleri ile projemizi zenginleştiriyoruz.

 

ENGELSİZSİNİZ PROJESİ

Farklılıkları kabul etme ve birlikte hareket edebilme amacıyla başlattığımız "Engelsizsiniz" projemizi Okul Öğrenci Meclisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Sosyal Bilimler Bölümlerimizin koordinatörlüğünde tüm okul toplumunun katkıları ile gerçekleştiriyoruz.

Projemizi "Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu" ve "Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu" ile birlikte yürütüyoruz. Engeller ile ilgili öğrencilerimizi bilinçlendirirken, empati yeteneklerini geliştiriyoruz. Birlikte aktiviteler yapmalarına destek oluyoruz. Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerimizin çalışmalarını yaşıtları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.

EKO-OKULLAR PROJESİ

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslar arası bir programdır. Ülkemizde programın yürütülmesi TÜRÇEV tarafından sağlanmaktadır. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuş, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE)'nın çatısı altında da 1995 yılında Eko-okullar programını ele almıştır. Eko-Okullar programı dahilinde öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun verimli bir programdır.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile Eko-Okullar Programı 53 farklı ülkede uygulanmaktadır.

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Okulumuzda farklı düzeylerde öğrencilerimizin duygusal gelişimlerine uygun olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütülür. "Önce İyi İnsan Yetiştirmek" hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimizin hayatın içinde, farkındalıkları yüksek, empati kurabilen, dayanışma ve yardımlaşma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin katkıları ile gerçekleşen çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyacı olan okullara kütüphane, oyun alanı, spor alanı, atölyeler kuruyor, kütüphanelerine kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderiyoruz.

Hayvan barınaklarındaki sahipsiz hayvanlara aşı bağışlıyor, hastane ve okul duvarlarını resimlerle süslüyoruz. Huzur evlerindeki büyüklerimizi ziyaret ediyor, onları okulumuzda ağırlıyoruz.