Akademik Çalışmalar

Hızla ilerleyen ve küreselleşen dünyada pek çok değerin değiştiğine ya da farklı yaklaşımların ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini istediğimiz gençlerimizin eğitimi artık daha da önem gerektirmekte ve özen istemektedir. Değişimin saliselerle hesaplandığı günümüzde, gençlerimizi çağdaş eğitim yöntemleriyle bu hızlı sürece hazırlamamız hedeflerimizin başında yer almaktadır.

"FMV Işık Okulları" olarak öğrencilerimizin alması gereken çağdaş, yenilikçi eğitimi hedeflemekteyiz. Amacımız; yaşanan hızlı değişim içerisinde öğrencilerimizi donanımlı, günümüze ve geleceğe hazırlıklı, yalnızca akademik anlamda değil, etik olarak örnek, insan haklarına saygılı, kendini tanıyan, özgüvenli bireyler olarak yetiştirebilmektir. Günümüzde insanların "varım" diyebilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak vasıflanması gerekmektedir. Bilimsel bilgi ve akademik kazanımların yanında kendi kültürünü tanıyan ve iletişim becerisine sahip olan gençler yaşam içerisinde başarılı olabilmektedirler. Yalnızca akademik başarı sağlamanın kendini kanıtlamada bir kıstas olmadığı zamanımızda, ulusal ve evrensel değerleri kavrayarak kültürler arası etkileşimin içerisinde bulunmak "varım" demektir.

"Farklı" olmanın ve "özgün" işlere imza atabilmenin gittikçe önem kazandığı modern dünyada, insanları anlamak ve onlarla iletişime geçmek, yeniliklerin ve değişimin yanında yürümekle mümkün olacaktır. Bunun için eğitim, eğitimin içeriği, yöntemleri hiç olmadığı kadar sorgulanmakta, araştırılmaktadır. Biz kurum olarak bu olguyu, gelişimin bizzat içinde yer alıp en güzel şekilde yerleştirmeye çalışmaktayız.

Fen Dersleri Bölümü; fizik, kimya, biyoloji derslerini içermektedir. Fen grubu dersleriyle öğrencilere, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir vizyon kazandırmaya çalışmak bölümün ilk amacıdır. Günümüzde, fen alanında temel bilgilere dayalı gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Öğrencilerin bu hıza ayak uydurabilmeleri ve akranlarıyla yarışabilmeleri için gereken fen kültürü, okulun bütün imkânları kullanılarak verilmektedir. Bunun için öncelikle kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları ve donanımları yenilenmiştir. Ayrıca fen derslerinde ortak olarak kullandığımız "Arge Laboratuvarı"nda araştırma projesi çalışmaları yürütülmektedir. "İnsanlar duyduklarını unutur, gördüklerini hatırlar ve yaptıklarını bilirler." ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin konuları içselleştirmelerini sağlamak için her branşta, laboratuvarlarda deney sayıları artırılarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yenilenen 3D salonunda her branş ile ilgili 3D videolar izletilerek öğrencilerimizin konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda üniversite sınavında her geçen yıl daha yüksek başarılar elde edilmektedir. 
Fen derslerinin diğer bir amacı da öğrencilere fen yoluyla soyut düşünebilme yetisini kazandırarak onların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılığa katkıda bulunmaktır. Bilimsel problem çözebilen,  farklı yollar ve yöntemler geliştiren, bunların verimliliğini göz önünde bulunduran, bu yöntemleri tartışan bireylerin topluma kazandırılması okulumuzun iyi insan yetiştirme politikasının bir parçasıdır.
Okulumuz fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri; MEB fen müfredatı kapsamında öngörülen hedef ve amaçları öğrencilerimize kazandırmak için çalışmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin bireysel öğrenme metotlarına uygun yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca eğitim teknolojilerinden de maksimum seviyede yararlanılmaktadır. Yenilenmiş aktif paneller, tüm derslik ve laboratuvarlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
Dersleri etkin takip eden, yeterli tekrarı yapan ve öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştirmek felsefesinin yanı sıra;

 • Analitik düşünebilen, analiz yapabilen ve bağlantı kurabilen,
 • Fen alanında özgüvene sahip,
 • Denemekten ve deney yapmaktan yorulmayan,
 • İspat yöntemlerini ve argümanları savunmak için gerekenleri bilen,
 • Verileri yorumlayan, verilerden mantıklı çıkarımlar yapan,
 • Teknoloji ve mühendisliğin yanında sanatta ve sosyal yaşamda fennin işlevini kavrayabilen,
 • Sorulara yaratıcı çözümler geliştiren, var olan çözüm yöntemlerini değişik parametrelere göre karşılaştıran,
 • Üç boyutlu ve soyut düşünebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefleridir.

Öğrencilerin çevre ve toplum bilincini geliştirmek için bölümümüz tarafından çeşitli sosyal etkinlikler ve geziler gerçekleştirilmektedir. Günümüz çalışma hayatında başarılı ve mutlu olmak için sadece fizik, kimya ve biyoloji bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kişisel farklılıklarını ortaya koymaları ve farklı yönlerini geliştirmeleri için akademik ve sosyal çalışmalar da yapılmaktadır.

BÖLÜM FAALİYETLERİ:

 • Bilim Kampı: Okulumuz 9, 10 ve 11. sınıflarında  öğrenim gören, matematik ve fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin müfredat dışı kazanımlarını arttırmak amacıyla haziran ayı içerisinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliktir.
 • Bilimsel Pentatlon Yarışması: Okulumuzun Matematik ve Fen Bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir etkinliktir. İlimizdeki okulların üç kişilik ekiple katıldıkları bu etkinlikte, katılımcılara matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri alanında sorular sorulmaktadır.
 • Bilim Günü: Okulumuzun fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında öğrencilerimiz tarafından eğlenceli deneyler yapılmakta; bu deney gösterisine ana sınıfı ve ilköğretimden öğrenciler davet edilerek onların fen bilimlerine ilgileri arttırılmaya çalışılmaktadır.
 • Inventus Kulübü: Bölümümüz bünyesindeki Inventus Kulübü öğrencileri ile bilimsel araştırma projesi çalışmaları yapılmaktadır.
 • Bilimsel Geziler: CERN ve NASA gibi bilim ve uzay merkezlerine düzenlenen geziler ile uluslararası farkındalık yaratılmaktadır.
 • Son sınıf öğrencilerimize yönelik TYT - AYT çalışmaları ve sınavları
 • Ara sınıflarda bireysel çalışma ve etüt çalışmaları
 • TÜBİTAK gibi çeşitli kurumların düzenledikleri yarışmalar için proje grupları oluşturmak

 

Ayrıca öğrencilerin, uluslararası geçerliliği olan bir diploma alabilmeleri için IB felsefesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarımızda hedefimiz; öğrencilerimizi evrensel düşünen, öğrenmeyi seven, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, mutlu, duyarlı, insan haklarına saygılı, vatanına ve milletine yararlı, çağdaş, Atatürkçü iyi insanlar olarak yetiştirmek; geleceğe ve üniversiteye hazırlamaktır.

Matematik derslerinin amacı , öğrencilere matematik yoluyla soyut düşünebilme yetisini kazandırarak onların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılıklarına katkıda bulunmaktır.Türkiyenin aydın geleceğini oluşturacak, problem çözebilen,  farklı yollar ve yöntemler geliştiren, bunların verimliliğini göz önünde bulunduran, bu yöntemleri tartışan, Atatürk İlke ve İnkılaplarını doğru tanımlayabilen, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş,
bireylerin kazandırılması okulumuzun iyi insan yetiştirme politikasının bir parçasıdır.
Okulumuz Matematik öğretmenleri, MEB matematik müfredatı kapsamında öngörülen hedef ve amaçları öğrencilerimize kazandırmak için çalışır. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin bireysel öğrenme metotlarına uygun yöntem ve teknikler kullanılır. Ayrıca eğitim teknolojilerinden de maksimum seviyede yararlanılır. Etkileşimli tahta, projeksiyon ve ses sistemi, öğrenci ve öğretmenlerde tablet kullanımı, derslerdeki konulara göre geogebra, sketchpath, wolframalpha bilgisayar programları etkili şekilde kullanılır.
Dersleri etkin takip eden, yeterli tekrarı yapan ve öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştirmek felsefesinin yanı sıra;

 • Analitik düşünebilen, analiz yapabilen ve bağlantı kurabilen,
 • Matematikte özgüvene sahip olan,
 • Denemekten ve deney yapmaktan yorulmayan
 • İspat yöntemlerini ve argümanını savunmak için gereklerini bilen,
 • Verileri yorumlayan, verilerden mantıklı çıkarımlar yapan,
 • Teknoloji ve mühendisliğin yanında sanatta ve sosyal yaşamada da matematiğin işlevini kavrayabilen,
 • Sorulara yaratıcı çözümler geliştiren, var olan çözüm yöntemlerini değişik parametrelere göre karşılaştıran,
 • Üç boyutlu ve soyut düşünebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefleridir.

 

Öğrencilerin çevre ve toplum bilincini geliştirmek için çeşitli sosyal etkinlikler ve geziler de gerçekleştirilmektedir. Günümüz çalışma hayatında başarılı ve mutlu olmak için sadece matematik bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kişisel farklılıklarını ortaya koymaları ve farklı yönlerini geliştirmeleri için akademik ve sosyal çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜM FAALİYETLERİ
Pascal, Cayley, Fermat Yarışmaları: Merkezi Kanada' da olan Waterloo Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmalardır.
Kanguru Matematik Yarışması: Her yıl katılan okullarda aynı gün ve saatte gerçekleştirilen 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmadır.
Bilim Kampı: Okulumuzun 9, 10 ve 11. sınıflarda  öğrenim gören, matematik ve fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin müfredat dışı kazanımlarını arttırmak amacıyla haziran ayı içerisinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliktir.
Bilimsel Pentatlon Yarışması: Okulumuzun Matematik ve Fen Zümrelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir etkinliktir. İlimizdeki okulların üç kişilik ekiple katıldıkları bu etkinlikte, katılımcılara matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri alanında sorular sorulmaktadır.

 • Son sınıf öğrencilerimize yönelik TYT - AYT çalışmaları ve sınavları
 • Ara sınıflarda bireysel çalışma ve etüt çalışmaları
 • TÜBİTAK gibi çeşitli kurumların düzenledikleri proje grupları oluşturmak

 

Ayrıca öğrencilerin, uluslararası geçerliliği olan bir diploma alabilmeleri için IB felsefesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarımızda hedefimiz; öğrencilerimizi geleceğe ve üniversiteye hazırlamak, evrensel düşünen, öğrenmeyi seven, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, mutlu, duyarlı, insan haklarına saygılı, vatanına ve milletine yararlı, çağdaş, Atatürkçü iyi insanlar olarak yetiştirmektir.

"Ulusal eğitim programımızın, ulusal eğitim siyasetimizin temel taşı bilgisizliğin yok edilmesidir. Bilgisizlik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor, demektir. Bir yandan genel olan bilgisizliği yok etmeye çalışmakla birlikte, öbür yandan toplumsal yaşamda etkin, yararlı, verimli bireyler yetiştirmek gerekir. Bu da ilk ve ortaöğretim uygulamalı bir biçimde olmasıyla mümkündür. Ancak böylelikle toplumlar işadamlarına, sanatçılara sahip olur. Elbette ulusal dehamızı geliştirmek, duygularımızı layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da aynı öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz." Mustafa Kemal ATATÜRK

   İnsan, toplumsal bir varlıktır ve insanın toplumsallaşması, eğitimle mümkündür. İlişki kurduğumuz insanlar karşısında tutumumuz, yaşadığımız olaylar ve durumlarda aldığımız her karar ve ilgili davranışlarımız, bunları nasıl değerlendirdiğimize dayanır. Bu bağlamda bölümümüz derslerinde hedeflerimiz;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen,
 • Çevresiyle ve dünyayla etkileşim içinde olan
 • Dünya ve ülke gündemini takip eden,
 • Geçmişten bugüne uzanan; tarihimiz ve kültürümüzü özümseyen
 • Kuşatıcı bir bakış açısına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen,
 • Kendi yeteneklerinin farkına varabilen,
 • "Dünya vatandaşlığı: küresel yurttaşlık" rolünü benimseyerek bunun getirdiği sorumlulukları iyi bir şekilde yerine getirebilen,
 • Akademik dürüstlük anlayışıyla; merak eden, soran, sorgulayan, araştıran, farklı yaklaşımları, bakış açılarını, farklı yorumları dikkate alan,
 • Düşüncelerini rahat ifade edebilen, birbirlerini dinlerken özenli davranan,
 • Eleştirel düşünme yoluyla; kendi düşüncelerini değerlendirebilen ve görüşlerinin ardındaki nedenleri bulabilen, öğrenmekten heyecan duyan,
 • Üstlendikleri en zor görevlerde dahi, bunun bir kendini geliştirme ve öğrenme fırsatı olduğunu bilen,
 • Çevreye duyarlı, doğayı seven ve koruyan,
 • "Hoşgörü" nün, bir ortak yaşam koşulu ve saygı göstergesi olduğunun bilincinde olan bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

         Sadece derslerimiz değil tüm uygulama ve etkinliklerimiz de bu hedefler doğrultusunda planlanmaktır.

           FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi Sosyal Dersler Bölümü; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji,  Mantık, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden oluşmaktadır.
Yaşadığımız çağda; öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla eğitim süreci boyunca;  alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler yapılarak, geziler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Okul içinde ve dışında yapılan; yarışma, atölye çalışmaları, sempozyum ve seminerlere katılım sağlanarak öğrencilerimizin entelektüel bakış açısına sahip olmalarına aracılık edecek çalışmalara katılma olanağı sağlanır. Öğrencilerimizin özel ilgileri doğrultusunda şekillendirilmiş sosyal sorumluluk projeleri, Etik Buluşmaları, Felsefe Buluşmaları, Kulüp çalışmaları, Perma kültür çalışmaları ile kendilerini geliştirme fırsatı elde ederler.

Okulumuz ulusal ve uluslararası yarışmalara, konferanslara ve seminerlere katıldığı gibi çeşitli organizasyonlarda da görev alır ve farklı organizasyonlara ev sahipliği yaparak öğrencilerimizin farklı kültürlerle temas etmelerini sağlar. Bölümümüz bu çalışmaların içinde ve ulusal günlerin kutlanmasında aktif olarak yer alır. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz düzenli olarak uygulanan konu tarama testleriyle kendilerini deneme, eksiklerini görerek bunları giderme fırsatı bulur. Konu tekrarları yapılır ve çoktan seçmeli soru tipleriyle hazırlanmış sınavlar yoluyla, hafta içi ve hafta sonu etütleriyle desteklenir.

Düzey öğretmenleri, her hafta düzenlenen toplantılarla, sınıflar arasında ortaklık sağlar, uygulamaları, disiplinler arası iş birliğine dayalı olarak işlenecek konuları, uygulanacak yöntemleri belirler, oluşturduğu plana göre uygular ve dersleri projelerle destekler.

"Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar." 
                                                                                                                      Muhsin Ertuğrul

Edebiyat, kültürlerin birlikteliğini sağlamanın yanı sıra insana ve topluma tutulan aynadır. Bir yandan duyguları, umutları, hayalleri, hayatları, fikirleri ve daha nicelerini ölümsüz kılarken öte yandan insanı anlatan ve onun deneyimlerini hazza dönüştürebilendir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; insana ve insan doğasına ayna tutabilen bir edebiyat eğitimi hedefiyle, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri'ne uygun olarak plan ve çalışmalar yürütmektedir.

 • Öğrencilere; edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanıtmak; Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını sağlamak
 • Edebiyatımızın tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden aktarmak
 • Millî, kültürel ve evrensel değerleri benimsetmek
 • Edebi metinler aracılığıyla öğrencilerin okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmek ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak,  bölümümüzün temel hedeflerinden bazılarıdır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri amacıyla; alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler, geziler planlamakta; okul içinde ve dışında yapılan yarışma, münazara, sempozyum ve seminerlere katılımları için onları teşvik etmektedir. Öğrencilerimizin özel ilgileri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Basın-Yayın, Tiyatro, Münazara ve Kültür-Edebiyat Kulüplerinin çalışmaları da öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; öğrencilerimizi yaşama, geleceğe ve üniversiteye hazırlamak, evrensel düşünen, sanata değer veren, öğrenmeyi seven, okuyan, yazan, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, yaratıcı ve kültürlü bireyler yetiştirmek gayesiyle yıl içindeki çalışmalarını planlamakta ve sürdürmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde genel amacımız; Ata'mızın "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden yola çıkarak; öğrencilerimizin sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilmeyi ve tüm spor dalları ile ilgili disiplinleri öğrenmelerini, onların isteklerini ve güçlerini kontrol etme becerisi kazanmalarını, enerjilerini doğru gözlemleyip yönlendirerek, sportif faaliyetlerde kazandıkları konsantrasyonu zihinsel etkinliklere de aktarmalarını sağlamaktır.

Düzenlenen ders içi sportif etkinlikler, derslerimizin vazgeçilmezi olan spor yarışmaları ve oyunlar aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs...), toplumsal (liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, kurallara ve başkalarına saygı vs...) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs...) alanlarda gelişimlerine destek olur. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, badminton, yüzme, masa tenisi, modern dans branşları öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmak için kullanılmaktadır. Branşa özgü beceri eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencimizin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Bu bağlamda Beden Eğitimi öğretmenleri olarak; içinde öğrencilerimizin de yer aldığı geniş kapsamlı organizasyonlar da düzenlenir. Bu yıl 16.'sını düzenleyecek olduğumuz "100 Yıllık Okullar Spor Şöleni" ne her yıl ev sahipliğini yapmaktayız. Ayrıca dönem içerisinde çeşitli spor turnuvaları düzenleyerek, öğrencilerimizi hem takım çalışmasına hem de rekabet ortamına dahil olarak, spor alanında öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulayarak öğrenmelerini sağlamaktayız.

MÜZİK DERSİ

Müzik derslerinde amacımız,

 • Türk ve Batı Müziği hakkında bilgi sahibi olarak ulusal ve evrensel düşünme becerisi kazandırmak,
 • Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanıyıp, ayırt ederek, müzik dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak, okul orkestrası ve korosu gibi toplu yapılan müzik çalışmalarında takım halinde çalışabilmelerini sağlamak,
 • Müzik derslerinde, koro kulübünde ve okul sonrası çalışmalarda (müzikal ve sahne sanatları, orkestra, keman, piyano) edindiği bilgileri ve geliştirdiği becerileri sosyal hayatlarında kullanabilmelerini sağlamak,
 • Atatürk'ün ulusal ve evrensel müziğe vermiş olduğu değeri sahiplenen öğrenciler yetiştirmektir.

Müzik dersliğimiz, öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri notaları pratik etmeleri, enstrümanları görerek öğrenmeleri ve bu enstrümanlara rahatlıkla erişebilmeleri amacıyla çeşitli müzik entrümanlarını içinde barındıracak şekilde düzenlenmiştir. "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünden yola çıkılarak öğrencilerimizin notaların tınısına kapılarak farklı dünyalarda kendilerini bulmalarını hedeflemekteyiz.

Okulumuz, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sanatsal yönlerinin de önemli olduğu düşüncesiyle, öğrencileri pek çok olanak sağlar. Her ayın ilk Cuma günü öğle tatilinde düzenlenen "Sempre Arte" etkinliği bu olanaklar biridir. Bu etkinlik esnasında, ilgili öğrenciler okulun giriş bölümünde yer alan piyanoyu ve diğer müzik enstrümanlarını kullanarak, birlikte çalışma şansı elde etmektedir.

RESİM DERSİ

Öğrencinin gelişebilmesi için kültür ve sanat ortamında yaşaması gerekir. Bulunduğu ortamın farkında olabilmesi, ancak aktif rol almasıyla gerçekleşebilir. Verdiğimiz sanat eğitimiyle de bireylerin tasarlayabilme yeteneklerini geliştirerek; yaratıcı ve üretken olmalarını istiyoruz. Bu amaçla resim derslerinde yapıla çalışmalar haricinde, her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen "Sempre Arte" etkinliğinde, ilgili öğrenciler okul girişinde bulunan boş alanda bir araya gelerek farklı temalarda afiş ve resim çalışmaları yapmaktadır.

Yaratıcı, kendine güveni olan, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, yaşama olumlu bakabilen, sanatın dünya için yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, Atatürk'ün sanata verdiği değeri benimseyebilen, duyarlı bireyler olarak toplumumuzdaki yerlerini almalarını sağlamalarını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki; öğrencilerin yaratıcılıkları, desteklendiği ölçüde gelişir. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar esnasında öğrencilerimizin içinde yer alan Picasso'lar, Da Vinci'ler ya da Van Gogh'ları dışarı çıkartmayı amaçlıyoruz.

Okulumuz, öğrencilerin dil edinim sürecinde gereksinimlerini karşılayabilecekleri biçimde çerçevelenmiş bir yabancı dil eğitimi programı uygulamaktadır. Dil öğretimi Avrupa Birliği Dil Çerçevesi (CEFR)standartlarında gerçekleşmektedir. Okulumuzda eğitim almaya hak kazanan öğenciler hazırlık sınıfında yoğun bir dil programıyla karşılaşmaktadırlar. Okulumuz öğretim kadrosu, konularında yetkin ve deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır. Derslerde dil ediniminde önemli rolü olan dört beceri (okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilere çağın gereklerine uygun biçimde teknolojik ögelerle desteklenerek sunulmakta ve ölçme değerlendirme sürecinde de öğrenciler, söz konusu becerileri sergileyip üretime geçebilecekleri kriterlerle sınanmaktadır. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin sağlam bir dil eğitimi temeliyle devam ettikleri süreçte eğitim programlarımız sadece dil bilgisi odaklı çalışmalardan çıkarılarak eleştirel düşünceyi önemseyen, kendini ifade etmeyi yetkinlikle başaran, yabancı dili akıcı şekilde kullanan bireyler yetiştirecek biçimde şekillendirilmiştir. 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise dilde yetkinliğin bir başka ölçütü olan TOEFLIELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan sınavlar konusunda da eğitim alırlar. Bu sınıflarda da yeni uygulamalar takip edilir ve titizlikle uygulanır. 


Okulumuzda yabancı dil eğitimi, İngilizce ile sınırlı değildir. Öğrencilerin ikinci bir yabancı dili de edinmeleri ve kullanabilmeleri için İngilizcede olduğu gibi diğer üç dilde de çalışmalar, Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR) deneyimli Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretmenleri tarafından hazırlık sınıfından itibaren yürütülür. Öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini 12. sınıfa kadar eğitim-öğretim programının bir parçası olarak görürler. Dil edinimi konusunda hedeflerini gerçekçi bir eğilimle ortaya koyan ve ikinci yabancı dili öğrenmeye özel istek duyan öğrencilerimiz A2 seviyesinin ötesine geçerek B1 seviyesine kadar ilerleyebilmekte ve ikinci yabancı dili gelecekteki profesyonel hayatlarına önemli bir katkı hâline getirebilmektedirler.

 


Kuşkusuz yabancı dil edinimi yalnızca okuldaki ders saatleriyle sınırlanabilecek bir konu değildir. Bu amaçla, öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilmeleri ve dildeki yetkinliklerini arttırabilmeleri için okul bünyesinde yürütülen kulüp çalışmalarında Yabancı Diller Bölümü olarak önemli bir sorumluluk taşımaktayız. Yabancı Diller Bölümü öğretmenleri rehberliğinde yürütülen MUN (Model United Nations), ESU Public SpeakingDebateInteract ve Literama Kulüpleri; öğrencilerin dil yetkinlikleri ve edinimlerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda elde ettikleri birçok uluslararası başarıyla da okulumuz için gurur vesilesi olmaktadır. Fransızca, Almanca ve İspanyolca eğitimi alan öğrencilerin dil edinim sürecindeki başarıları da FITDELFDELE gibi sınavlarla tescillenmekte ve öğrencilere ikinci yabancı dili kullanmaları noktasında yeni ufuklar açmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak amacımız, FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına, kendini tanıma ve geliştirmesine, problem çözme becerisi kazanmasına, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine destek olmaktır.

Eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, yaşamın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okulumuzda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.

 

Pozitif öğrenme ortamının yaratılmaya ve sürdürülmeye çalışıldığı okulumuzda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerimizin "birey" olarak gelişmesini hedefler. Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları, ihtiyaca göre bireysel, grup ya da sınıf düzeyinde gerçekleştirilir. Bunlar;

Lise Hazırlık:

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Aile ve öğrenciyi tanıma çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Davranışsal gelişimi destekleyici çalışmalar
 • Sınıf geçme bilgilendirme çalışmaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

Yaşayan Değerler Programı: "Değer" kavramını öğrencilerimiz ile birlikte gözden geçirmek ve öğrencilerimizin bu değerleri özümseyerek hayata geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla öncelikle hazırlık sınıflarında uygulanır. Öğrencilerimizin temel insani özellikleri kullanmalarını hedeflediğimiz değerlerimiz; öncelikli olarak saygı, sorumluluk, barış ve etiktir. Ders öğretmenleri tarafından derslerde de bu değerlerle ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapılır.

 


9. Sınıf:

 • Aile ve öğrenciyi tanıma çalışmaları (yeni kayıt olan öğrenciler için)
 • Sınıf geçme bilgilendirme çalışmaları
 • Davranışsal gelişimi destekleyici çalışmalar
 • Hedef belirleme çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını ve okul ders başarılarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Kendini tanımaya yönelik anket uygulamaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

 


10. Sınıf:

 • Hedef sürecini izleme ve yükseköğretime yönlendirme çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemine yönelik bilgilendirme çalışmaları
 • Dikkat ve motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalar
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

11. Sınıf:

 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Hedef sürecini izleme çalışmaları
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemi ile ilgili çalışmalar
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Üniversite ve meslek tanıtımları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

12. Sınıf:

 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemi ile ilgili çalışmalar (bilgilendirme, meslek ve üniversite tercih çalışmaları)
 • Üniversite ve meslek tanıtımları
 • Öğrencilerin üniversiteye giriş deneme sınavlarının takibi
 • Üniversiteye giriş sınavı sonrası öğrencilerin sağlıklı tercihler yapabilmelerine yönelik çalışmalar
 • Aile danışmanlığı

Çalışmalar arasında;

 • Akademik başarı takibi ve öğrencilerin başarısızlık nedenlerine göre öğrenci ihtiyaçlarının saptanması
 • Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizin kaygıyla baş etmelerinde yol gösterenler olunması
 • Öğrencilerin aile, arkadaşlık ve kişisel yaşantılar ile ilgili farkındalık kazanmaları ya da farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar
 • Öğrencilerin kendilerini, ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlamak amacıyla envanter ve anket uygulanması
 • Ergenlik dönemi özellikleri, karar verme ve amaç belirlemenin önemi, etkin ders çalışma ve zaman yönetimi, karar verme ve sorun çözme becerileri konularında yol gösterici olma
 • Madde kullanımı, teknolojinin doğru kullanımı, bağımlılık, kurallar ve sorumluluklar konularında bilgilendirme çalışmaları
 • Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik ihtiyaç duyulan konularda grup çalışmaları ve seminer düzenlenmesi, bunlarla ilgili bilgilendirme yazıları hazırlanması
 • Ana-Baba Okulu bulunmaktadır.

Eğitim-öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizde, gereksinim duyduğunuz konularda, rehber öğretmenlerimizden randevu alarak görüşmeniz, öğrencimizin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacaktır.

Velilerimize yönelik düzenlediğimiz çalışmaların duyuruları, web sayfamızdan, Okul Müdürlüğü yazısıyla, e-posta yoluyla velilerimize iletilir. Ayrıca kayıtlı veli cep telefonuna SMS gönderilerek hatırlatma yapılır.

Yurt Dışı Üniversite Eğitimi Rehberliği

Okulumuzda, ilgilenen öğrencilere yurt dışında üniversite okuma konusunda genel bir bilgilendirme ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu rehberliğin amacı, yurt dışındaki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerin, gerekli şartları zamanında öğrenerek uygun şekilde planlama yapmaları ve akademik yeterlilikleri doğrultusunda gidebilecekleri en iyi üniversitelerde eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi isteyen ve başvuru prosedürlerinde destek isteyen öğrenciler yurt dışı eğitim danışmanımıza yönlendirilirler. Veliler de çarşamba günleri kendisinden randevu alarak görüşebilirler.

 


ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür.

Öğrencilerimizin yetenekleri, ilgi alanları ve akademik başarıları dikkate alınarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin de desteğiyle, kendilerine hedef belirlemeleri sağlanır. Ayrıca meslek seçimi ve meslek seçiminin önemi konularında bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve sınıf paylaşımları yapılır. Okul derslerindeki başarının önemi sürekli vurgulanır.

Öğrencilerin test çözme tekniğini ve alışkanlığını kazanmaları, eksiklerini gidermeleri ve derslerde öğrendiklerini pekiştirmeleri için ders dışı "akademik destek çalışmaları" ve test uygulamaları yapılır.

Rehber öğretmenler tarafından sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle, kaygıyla baş edebilmeleri için ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

Öğrenimini yurt dışında sürdürmeyi planlayan öğrencilerin yükseköğrenime hazırlanma süreçleri takip edilir ve bu konuda öğrencilere destek verilir. 

Hazırlık sınıfları dışındaki tüm düzeylerde öğrenci ve velilere, sınav sistemi ve ders başarısının önemi konularında bilgi verilir.  12. sınıf velilerine yapılan toplantılarda sınav kaygısı, sınav öncesi yapılması gerekenler, son dönem çalışmaları ve sınavla ilgili bilgiler aktarılır. Sınava hazırlık sürecinde ders öğretmenleri, öğrencilerin akademik başarılarını izleyerek, öğrenci-okul-veli iş birliği ile onlara destek vermektedir. Tüm süreçlerde desteklenen ve yardım gören son sınıf öğrencilerimize,  sınav sonuçları açıklandıktan sonra, RHS tarafından okulda bireysel tercih danışmanlığı yapılır.

Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve mesleki hedefleri konusunda daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla, meslek/yükseköğretim programları tanıtım çalışmaları yapılır ve üniversite gezileri düzenlenir. Bu konularda panolar hazırlanır.

Üniversiteye giriş sınavında başarı için:

Öğrenciler, öncelikle sistem ile ilgili bilgileri dikkatle incelemeli,  hedeflerini iyi belirlemeli ve hangi puan türünü hedefleyeceklerine iyi karar vermeliler. Ders konularında yüzeysel bilgiye değil, ayrıntılı bilgiye sahip adaylar daha avantajlı olacaklardır. Bu nedenle öğrenciler doğru bir çalışma yöntemi ile temel bilgileri iyi kavramalı ve bolca pratik yapmalı; zamanlarını, eksiklerini giderecek şekilde planlamalıdırlar.

Öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirmeleri için akademik izleme ve yönlendirme çalışmaları sürdürülecektir. Bir yükseköğretim programına devam etmek isteyen adayın, lise ders programlarını tam olarak özümsemiş olması, üniversite öğreniminde de başarıyı yakalamasının ön koşuludur. Adaylar sistemli çalıştıklarında başarılı olacaklardır. Dolayısıyla öğrencilerimizin tüm derslerine aynı özeni göstermeleri ve en önemlisi okula kesintisiz devam etmeleri başarının öncelikli şartlarındandır.

 

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri , içinde bulunduğu akademik bütünlüğün amaçlarıyla birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel hedefleri desteklemek ve ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrenci odaklı yaklaşımında gençlerde ve yetişkinlerde okuma, öğrenme ve bilgilenme zevkini kazanma / geliştirme / sürdürme için bilgisel hizmet üretimleri / sunumları gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle bu bölüm, akademik açıdan öğrencilere bilgiye erişim, bilgiyi anlama, yorumlama, hayal kurma yoluyla bilgiyi kullanma, çoğaltma ve yaratıcı olma deneyimlerini oluşturabilecek olanakları sağlamaktadır.
Okulumuz Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümü, öğrencilerin hem akademik hem de pratik gelişime yardımcı olmaya çalışan, öğrenciyi esas kabul eden, onu "önce iyi insan" ilkesinde yaşama hazırlayan ve onun gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmasına yönelik olarak yürütülen eğitim sürecinin içerisinde önemli bir misyonu yüklenmiş durumdadır. Bu bağlamda FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi; bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi nereden ve nasıl bulabileceğini bilen, bulduğu bilgiyi kullanabilen / yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen öğrencileri yaşamboyu bilgi okuryazarlığı içerisinde gerek akademik gerekse pedagojik açıdan hazırlamakta ve desteklemektedir.
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz, geleneksel olarak tanımlanabilecek kütüphane hizmetleri ve araçları yerine yenilikçi hizmet üretimleri ve bilişim araçlarıyla öğrencilerine en yüksek bilgisel katkıyı sunmak için çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle, IB Diploma Programı çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz:

 • Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine,
 • Bilgi sistem ve kaynaklarını verimli kullanmasına,
 • Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesine,
 • Akademik ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesine,
 • Okumanın yorumlanmasına ve desteklemesine, böylece gerçek yaşamla bağlantı kurmasına,
 • Bulgularının ve bilgilerinin edinilmesinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına,
 • Bilgi ve belgeyi karar almak için kullanmasında etik kurallara ve telif hakkına uygun ilkeli-bilinçli davranmasına önem vermekte ve öncelik tanımaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ
Yaşayan Değerler Eğitimi Programı-Living Values Education (YDEP), 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. Yıl Dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris'in hazırladığı uluslararası bir projeden yola çıkılarak geliştirilmiştir. "Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım" isimli bu projenin amacı, çocukların ve gençlerin 12 evrensel değeri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitimcilere farklı deneysel çalışmalar ve pratik yöntemler sunmaktır. Bu değerler; mutluluk, dürüstlük, alçak gönüllülük, iş birliği, özgürlük, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü ve birlik olarak belirlenmiştir. Yaşayan Değerler Eğitimi Programı'nın teması da, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ön sözündeki bir ilkeden yola çıkılarak geliştirilmiştir:
"Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için…"
Yaşayan Değerler Eğitimi Programı, Türkiye'de 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı'nda "Değer Eğitimi" adıyla, bir proje olarak okullarda uygulanmaya başlanmıştır. "Değerler erozyonuna bir çözüm arayışının ürünü" olarak tanımlanan proje çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedefler şu şekilde saptanmıştır:

 • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi
 • Toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi

 

 • Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi
 • Akademik bilgi ve gerçek hayatta onlara rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış bireyler yetiştirilmesi

 

 • Kültürel kodların güçlendirilmesi
 • Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi

 

 • "Ahlak Temelli Disiplin" kavramının yerleştirilmesi
 • Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması

(İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü: 2012)
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen "Değerler" şunlardır:
Sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörüduyarlılık, öz güven, empati, adil olma, cesaret, liderlik, nazik olmak, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, temizlik, doğruluk, dürüstlük, aile birliğine önem verme, bağımsız ve özgür düşünebilme, iyimserlik, estetik duyguların geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, iyilik yapmak, çalışkanlık, paylaşımcı olmak, şefkat-merhamet, selamlaşma, alçak gönüllülük, kültürel mirasa sahip çıkma, fedakârlık (MEB 2013).
Değerler Eğitimi Kapsamında Okulumuzda Planlanan Çalışmalar:

 • Tüm yönetici, öğretmen ve personel olarak öğrencilerden beklenen değerlere yönelik davranışlarda iyi örnek olmak, rol model oluşturmak
 • Kulüp çalışmalarında "Değerler Eğitimi" kazanımlarını sağlayacak etkinliklere yer vermek
 • Topluma örnek teşkil edecek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerle öğrencileri buluşturacak toplantı, söyleşi, seminer vs. organizasyonlar düzenlemek
 • Sınıf içi etkinliklerle değerler üzerinde farkındalık yaratmak
 • Değerlere ilişkin film gösterimi, tiyatro izleme vb. etkinlikleri planlanmak
 • Bayrak törenlerinde ve önemli günlerde öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin değerleri anlatan kısa konuşmalar yapmasını sağlamak
 • Beklenen değerleri davranışlarına yansıtan örnek öğrencileri belirleyerek ödüllendirmek ve öğrenci veli ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmak
 • Rehberlik Servisinin hedeflenen değer davranışları ile ilgili hazırladığı test, anket, envanter çalışmaları, görsel sunumlar, grup etkinlikleri ve bireysel görüşmeler yapmak
 • Okulun çeşitli alanlarını, her ayın ilgili değerlerine ilişkin görsel malzemelerle (pano çalışması, afiş, fotoğraf, örnek kişilik ve kitap tanıtımları, duvar gazeteleri, broşürler, basılı materyaller vb.) donatmak
 • Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirmek
 • Okul gazetesinde ve dergisinde ilgili değerleri işlemek
 • Öğrencilerin örnek alabilecekleri yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu vb. kişilerle etkinlikler düzenlemek

Velilere Yönelik Etkinlikler:
Velilere değerler konusunda farkındalık kazandırmak, en az öğrenciler kadar önemlidir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

 • Veli bültenleri hazırlamak; seminer, konferans, imza günü, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek
 • Rehberlik Servisince gerçekleştirilen Ana-Baba Okulu çalışmasında "Değerler" temalarına yer vermek
 • Okul-Aile Birliği ile ortaklaşa düzenlenen "sosyal sorumluluk" organizasyonları ile "değerler" konusunda farkındalık yaratmak
Lütfen görüntülemek istediğiniz yıla ait sonuçlar için yılı seçiniz.
 

 

SINIF

SIRA

AD-SOYAD

KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE/ÜLKE

BÖLÜM

YERLEŞME TÜRÜ

12 A

1

ALİ ÖZDOĞRU

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

AMERİKA

İŞLETME

YURT DIŞI

2

ZEYNEP DERİN BALIKÇI

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

3

ELİF ECE ERDOĞAN

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

4

BADE GÖNDÜR

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

5

CEREN ELAGÖZ

OKAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

% 50 BURS

6

KAAN DIĞDIĞOĞLU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

7

EGEMEN YILMAZ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON ( İNGİLİZCE)

% 25 BURS

8

SELEN KARAHAN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

9

MELEK BAŞAK KORU

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

10

İSMAİL ENES TÜTÜNCÜ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

11

YİĞİT DAİ

NUOVA ACCADEMIA DI BELLA ARTI

İTALYA

TASARIM

YURT DIŞI

12

BURAK AKSOY

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

13

MERAL ALTIN

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

ÜCRETLİ

12 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

CEREN TEZEL

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

15

ÇAĞLA KARACALI

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TIP MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

16

BARIŞ KUMRU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

17

ZEYNEP BESTE AYDIN

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 DEVLET

18

CENK BİÇİMLİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF SURREY

UNIVERSİTY OF BIRMINGHAM

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

İNGİLTERE

MÜHENDİSLİK- BİLGİSAYAR BİLİMİ

YURT DIŞI

19

ECENUR ÖZAK

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

20

SERRA IŞIK

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

 % 25 BURS

21

SEYFETTİN EFE HIDIR

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

ÜCRETLİ

22

ALİHAN MAZLUM

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

23

MEHMET ALİ VARAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSAT (İNGİLİZCE) (UOLP-NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ) (SUNY ALBANY)

ÜCRETLİ

24

KAYRA SIZANLI

UNIVERSITY OF MAASTRICHT 

RADBOUD UNIVERSITY

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

İNGİLTERE

EKONOMİ, İŞLETME

YURT DIŞI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ

% 80 BURS

25

UMUT ŞAHİN

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

26

ZEYNEP EMEL TURGAY

İTÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDSİLİĞİ (İNGİLİZCE)

 DEVLET

27

SİNAN CAYMAZ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

28

MERT ASLAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

DEVLET

12 C

29

EMİR ÇEBİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE)

%50 BURS

30

ORHUN YAĞCI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

31

NİYAZİ ANIL IŞIK

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

32

EMİR SİNAN ÖKMEN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

33

EDA DEMİR

ISTITUTO MARANGONI LONDON

İNGİLTERE

MODA İŞLETMELERİ İLETİŞİMİ VE MEDYA

YURT DIŞI

34

ÜMİT EGE ATAKAN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

%50 BURS

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

TİYATRO

35

EREN ABDULLAH ONGAN

VRJE UNIVERSITY

İŞLETME VE EKONOMİ

HOLLANDA

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

YURT DIŞI

36

MELİSA GÜMÜŞ

ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

 DEVLET

37

SABİNA GASANOVA

UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE

İKTİSAT FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

YURT DIŞI

38

ELİF DİLA ÇAKIR

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

39

CANER TAHA AKSOY

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)

%50 BURS

40

YAĞIZ BİRİNCİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

41

TAYFUR EREN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

42

BURAK EREN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

43

SERHAN EREN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

44

BERK ALTINGÖZ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)

%50 BURS

45

KEMAL PAMİR SEÇKİN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE)

%50 BURS

46

BERKE ARPACI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

%50 BURS

47

Z. BERNİS PORTAKALOĞLU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

%50 BURS

48

DAMLA DÖNMEZ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

ÜCRETLİ

12.   D

49

CEREN PEKCAN

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

%75 BURS

CA'FOSCARİ UNIVERSITY OF VENICE

İTALYA

FELSEFE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, EKONOMİ

YURT DIŞI

50

KAMURAN ÖYKÜ KESKİN

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

51

NAZ YILDIRIM

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

52

MERT EFE HATAY

VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY

BACHELOR OF ARTS CANADA

PSİKOLOJİ

YURT DIŞI

53

DENİZ KILIÇ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

ÜCRETLİ

54

EMİR KARYO

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

DEVLET

ROYAL ACADEMY OF ARTS THE HAGUE

HOLLANDA

GRAFİK TASARIMI

YURT DIŞI

55

ARDA CİVELEKOĞLU

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

UNIVERSITY OF WESTMINSTER

UNIVERSITY OF SURREY

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

İNGİLTERE

İŞLETME-PAZARLAMA

YURT DIŞI

56

KAAN ERDOĞAN

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE)

%50 BURS

57

BERFİN ÇALIK

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE)

%25 BURS

58

ERAY AYDOĞAN

AYDIN ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET (İÖ) (İNGİLİZCE)

%75 BURS

59

GİZEM TERZİ

MEF ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

% 25 BURS

60

MİRHAN ÖZDEMİR

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME

%40 (YÖS)

61

DİLEY PİRSELİMOĞLU

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

62

PINAR YILMAZ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK (İNGİLİZCE)

% 50 BURS

63

KORAY KOLAY

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İÖ)

%75 BURS

64

TEOMAN ERCAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

RUS DİLİ VE EDEBİYATI

DEVLET

65

BEGÜM SAĞANAK

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

ÜCRETLİ

66

GÜZ ÖNDER

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ (İNGİLİZCE)

%75 BURS

12 E

67

BORA KARAPINAR

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

UNIVERSITY OF MANCHESTER

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

UNIVERSITY OF BRISTOL

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

İNGİLTERE

MÜHENDİSLİK

YURT DIŞI

68

ZEYNEP AKÇAKAYA

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

UNIVERSITY OF GRONINGEN

LEIDEN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

HOLLANDA / KANADA

PSİKOLOJİ

YURT DIŞI

69

MİHRİBAN YALINKILIÇ

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

UNIVERSITY OF MANCHESTER

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

UNIVERSITY OF BRISTOL

UNIVERSITY OF EXETER

İNGİLTERE

SOSYOLOJİ VE POLİTİKA

YURT DIŞI

70

ATAMERT PEKER

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLER FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

%50 BURS

71

ARDAN DERİN GÜL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

DEVLET

UNIVERSITY OF WARWIC

UNIVERSITY OF MANCHESTER

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

DURHAM UNIVERSITY

İNGİLTERE

FELSEFE

YURT DIŞI

72

KAAN BERK YAMAN

IMPERIAL COLLEGE LONDON

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

KING'S COLLEGE LONDON

UNIVERSITY OF TORONTO

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH

THE KARLSRUHE UNIVERSITY

ALMANYA

MÜHENDİSLİK

YURT DIŞI

73

BORA SUDA

YORK UNIVERSITY

TORONTO

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YURT DIŞI

74

DENİZ YÜMLÜ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

%50 BURS

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

QUEEN'S UNIVERSITY

UNIVERSITY OF WESTERN

UNIVERSITY OF MANCHESTER

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

İNGİLTERE

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YURT DIŞI

75

BERKAN DEMİR

UNIVERSITY OF MANCHESTER

İNGİLTERE

FELSEFE VE POLİTİKA

YURT DIŞI

 

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME SONUÇLARI
SIRA NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI
1 DAMLA ÜNAL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (İNGİLİZCE)
2 DENİZ KURAN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
3 OĞUZ MESÜM SABANCI ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)
4 BARANALP YILDIRIM İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
5 AHMET EMRE DEVELLİOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
6 AYŞENUR SARUHAN KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
7 ELİFNAZ BORA ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (İNGİLİZCE)
8 BİLHAN KORUCUOĞLU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
9 EMİR KERİMOĞLU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)
University of Arizona Agriculturel Technology Management
10 EGE DİKİLİTAŞ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
University of Southampton Mechanical Engineering
11 ECE ABDİK İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
12 ÖMER ŞAHİN Simon Fraser University Mechatronic Systems Engineering
13 ÇAĞLA YANGEL KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE)
14 ÖMER EFE ŞEN SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
15 BORA UZUNKOL ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
16 CEMRE MURAT YÜKSEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
17 BATUHAN KADİR YÜKSEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
18 EMRE GÖKMENLER ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
19 NİLÜFER ERDEN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE)
20 ATAKAN AKER ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
21 TOLGA AYDIN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
22 BERKE CAN YILDIRIM İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
23 EGE LİSE KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE)
24 EREN DAVUT BEZM-İ LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (%25 BURSLU)
25 KEMAL TAN KARADEMİR İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
26 GÖKAY CAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ (ALMANCA)
ALMANYA
27 OKTAY ERTAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
28 CAN DİKİCİOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
29 GÜNEY SÜHA GÖKSU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
30 BERKE DİKİLİTAŞ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)
University of Southampton Civil Engineering
31 ŞULENUR TEKİN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (%25 BURSLU)
32 DİLARA QUSAJ KORE
33 AYŞE MERVE DEMİRCİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
34 AHMET METE ERDEM İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
35 İREM BALYEDİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
36 UMUR ATLI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE)
37 BERAT KUZUOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
38 ELİF YÜCEDAL ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
39 Ş. YAĞMUR İYİANLAR University of Edinburgh Business
40 ECE AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)
41 EDA TÜRKMEN Istituto Marangoni Fashion Business
42 ÖYKÜ POSTOĞLU ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
43 SELEN ŞİRİNER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
44 GÜRCAN KARA YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
45 İLKER IŞIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İNGİLİZCE)
46 EMİR KAAN HOŞSES İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
47 M. NESLİHAN AŞICIOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
48 HÜSEYİN YİĞİT ÖKTEN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
49 GAMZE AYŞE ÇETİNER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)
50 TÜRKAN İLAYDA AYSAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
51 ALİ ERKİN ORAL İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%75 BURSLU)
52 DANİELLA BOVELAND İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE)
İTALYA
53 BİLGEHAN KORUCUOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
54 ÖMER DUHAN GIVCI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
55 MUSA KERİM İLHAN ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
56 ESRA DIBLAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
57 FEHİM BARIŞ KAYA University of Toronto Business
58 CANAN SENNAROĞLU KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İNGİLİZCE)
59 BUSE ECE BAKAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İNGİLİZCE)
60 MERT ÜNAL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
61 YUNUS BÜRKEV University of British Columbia (UBC) Business
62 MELİSSA ECEM MUTLUDOĞAN İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE) (%50 BURSLU)
63 ECEM KANAN İTALYA
64 EYLÜL YASASEVER KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE)
65 BERRE GONCA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) (UOLP-SUNY NEW PALTZ)
66 Q AYLA YILDIRIM University at Buffalo Biology
67 DAVID ERDEM ÇALIŞ Purdue University General Engineering
68 GÖKTUĞ ÜLKAR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İNGİLİZCE)
69 YAĞMUR KAYGISIZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
University of Surrey Media Studies with Film Studies
70 AYNİL AYBABA University of Surrey Psychology
71 M. ATAKAN ORHAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ALMANYA


Adı Soyadı KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM Yerleşme Türü

1 12A BURAK KORKMAZ BİLKENT ÜNİ. MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜH. (İNG)  
2 12A CEREN CAN İSTANBUL ÜNİ. ECZACILIK FAK. ECZACILIK
3 12A DEFNE BAŞBUĞOĞLU KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İNG) % 25 BURS
4 12A DENİZ BARAN KESKİN BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNG) % 50 BURS
5 12A DERVİŞ ONUR GÜRBÜZ KOÇ ÜNİ. MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İNG)  
6 12A DOĞUKAN EYÜBOĞLU ÖZYEĞİN ÜNİ. MİMARLIK VE TASARIM FAK. MİMARLIK % 25 BURS
7 12A ERCEHAN YAKAR BİLGİ ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. İNŞAAT MÜH. (İNG)  
8 12A FIRAT TOPÇU SABANCI ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. PROG. (İNG) % 25 BURS
9 12A GAMZE ALTUĞ BAHÇEŞEHİR ÜNİ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME VE DİYETETİK  
10 12A GİZEM ÇAĞLAR BAHÇEŞEHİR ÜNİ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME VE DİYETETİK  
11 12A İREM BABAOĞLU HACETTEPE ÜNİ. FEN FAK. BİYOLOJİ
12 12A OĞUZ ÖĞRENCİ KADİR HAS ÜNİ. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. İŞLETME (İNG) TAM BURS
13 12A OKAY ÖZÜREN KOÇ ÜNİ. FEN FAK. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNG) % 50 BURS
14 12A OKTAY BARIŞ BAKİ KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İNG)  
15 12A RÜYA MUTLU BOĞAZİÇİ ÜNİ. FEN-EDEBİYAT FAK. İNGİLİZ DİLİ VE EDB. (İNG)
CANADA MCGILL ÜNİ.
KİMYA MÜH.
16 12A SUAT CANER METİN BAHÇEŞEHİR ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İNG) % 50 BURS
17 12A YELER TOLA MANCHESTER ÜNİ. İNGİLTERE
EKONOMİ
18 12B ARTEM ARTEMYEV İTALYA POLTECHNİCO Dİ TORİNO ÜNİ.
BİLGİSAYAR MÜH.
19 12B BERKİN BAYRAKTAR İTÜ İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNG)
20 12B CAN SİNMAN İTÜ İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
21 12B CEM ARGUN KADİR HAS ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İNG) % 50 BURS
22 12B DENİZ KELEŞ BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI FİNANS (İNG) % 50 BURS
23 12B EKİN GÖKAY İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. HUKUK
24 12B EMİR MARİNÇİÇ ODTÜ FEN-EDEBİYAT FAK. FİZİK (İNG)
İTALYA POLTECHNİCO Dİ TORİNO ÜNİ.
MÜHENDİSLİK
25 12B EMRE KÖMÜRCÜ SABANCI ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. PROG. (İNG)  
26 12B MELİS SARP ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. İŞLETME (İNG) % 50 BURS
27 12B MUAMMER YİĞİT BÜĞÜ SABANCI ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. PROG. (İNG)  
28 12B MUSTAFA CAN ALP ÖZYEĞİN ÜNİ. MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH. (İNG) % 50 BURS
29 12B NECAT EGE SUNER BİLGİ ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. (İNG) % 50 BURS
30 12B ÖZGÜR ESER YAŞLIÇAM YTÜ FEN-EDEBİYAT FAK. FİZİK
İTALYA POLTECHNİCO Dİ MİLANO ÜNİ.
ELEKTRONİK MÜH.
31 12B SALİH ONUR GENCER IŞIK ÜNİ. MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNG) % 50 BURS
32 12B SELİN ÖNCEL KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. EKONOMİ (İNG) % 50 BURS
33 12B SİNAN BİRKAN BAHÇEŞEHİR ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İNG)  
34 12B YARKIN BERK YAŞAR ÖZYEĞİN ÜNİ. MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İNG) % 25 BURS
35 12B ZEYNEP EBRU KİREÇÇİ BAHÇEŞEHİR ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. FAK. ENDÜSTRİ NÜH. (İNG)  
36 12C AYŞE HANDE ULUTÜRK KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG) % 50 BURS
37 12C AKIN KADIOĞLU ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE) % 50 BURS
38 12C ALİZE SEREZ ÖZYEĞİN ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG) % 50 BURS
39 12C ATA ÖKTEM BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. İŞLETME ENFORMATİĞİ (İNG) % 50 BURS
40 12C AYLA ALTUNLU MARMARA ÜNİ. SİYASAL BİLGİLER FAK. KAMU YÖNETİMİ (FRS.)
41 12C AYŞE NAZ YARAN SABANCI ÜNİ. SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAK. SANAT VE SOSYAL BİL. PROG. (İNG) % 25 BURS
42 12C BERKAY ÖZTÜRK KADİR HAS ÜNİ. HUKUK FAK. HUKUK  
43 12C DEFNE ÇAKIM ÖZYEĞİN ÜNİ. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) % 25 BURS
44 12C DENİZ ERTUNA BİLGİ ÜNİ. İLETİŞİM FAK. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İNG) % 50 BURS
45 12C DENİZ SEFEROĞLU ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. GİRİŞİMCİLİK (İNG) % 50 BURS
46 12C EFE TÜREGÜN BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNG) % 50 BURS
47 12C ERANT ABDULLAHOĞLU BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. PAZARLAMA (İNG) % 50 BURS
48 12C GÖKÇE BALCI IŞIK ÜNİ. GÖRSEL SANATLAR FAK. GÖRSEL SANATLAR
49 12C HÜRAY ARITAN IŞIK ÜNİ. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNG) TAM BURS
50 12C JİYAN KARHAN BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNG) %25 BURS
51 12C MAHMUT ŞAHİN ANADOLU ÜNİ. EDEBİYAT FAK. FELSEFE
52 12C OĞULCAN AKDENİZ YEDİTEPE ÜNİ. İLETİŞİM FAK. REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (İNG) % 50 BURS
53 12C ONAT PEKMEZCİ KADİR HAS ÜNİ. HUKUK FAK. HUKUK  
54 12C ÖMER MURAT ERDOĞAN KOÇ ÜNİ. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. SOSYOLOJİ (İNG) % 50 BURS
55 12C SELİM BURAK GÜL ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİC. (İNG) % 25 BURS
56 12C TUNA ÖZKARAGÖZ BİLGİ ÜNİ. İLETİŞİM FAK. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İNG) % 50 BURS
57 12C UYGAR TAZE ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. İŞLETME (İNG) % 50 BURS
58 12C YİĞİT ALTAN EYÜBOĞLU BAHÇEŞEHİR ÜNİ. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. EKONOMİ (İNG)  
59 12C EREN BAHAR CANADA BRITISH COLOMBIA ÜNİ.
EKONOMİ
60 12D ALEYNA CANTEKİN BAHÇEŞEHİR ÜNİ. İKTİSADİ , İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. EKONOMİ VE FİNANS (İNG) % 50 BURS
61 12D ANDRE EREN NURİKOĞLU SABANCI ÜNİ. SANAT VE SOSYAL BİL. FAK. SANAT VE SOSYAL BİL. PROG. (İNG) % 25 BURS
62 12D AYBÜKE KARA KOÇ ÜNİ. İNSANİ BİLİMLER VE EDB. FAK. PSİKOLOJİ (İNG) % 50 BURS
63 12D BERK BİLİCİ ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. İŞLETME (İNG) % 50 BURS
64 12D CEM ÖKTEM BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. EKONOMİ (İNG) % 50 BURS
65 12D EGE KEÇELİOĞLU BİLGİ ÜNİ. İŞLETME FAK. İŞLETME (İNG) % 25 BURS
66 12D İREM DİLAN KANBER ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. GİRİŞİMCİLİK (İNG) % 50 BURS
İNGİLTERE COVENTRY UNİ.
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
67 12D İREM GÜL GÜLTEKİN KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG) % 50 BURS
68 12D KAAN BİÇİMLİ SABANCI ÜNİ. YÖNETİM BİLİMLERİ FAK. YÖNETİM BİLİMLERİ PROG. (İNG) % 25 BURS
69 12D MEHMET CAN ÇAVAŞ BİLKENT ÜNİ. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. PSİKOLOJİ (İNG)  
70 12D MUSTAFA BAYRAKTAR KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG) % 25 BURS
71 12D MUSTAFA YİĞİT KÖSEOĞLU ÖZYEĞİN ÜNİ. UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU OTEL YÖNETİCİLİĞİ (İNG) % 25 BURS
72 12D ÖYKÜ YAZICI ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNG) TAM BURS
73 12D ÖZDEMİR UMUT ÖĞÜT ÖZYEĞİN ÜNİ. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İLETİŞİM TASARIMI (İNG) % 50 BURS
74 12D ÖZKAN GÖK İTÜ İŞLETME FAK. İŞLETME (İNG) (UOLP SUNNY NEW PALTZ)  
75 12D PINAR TERZİ BİLGİ ÜNİ. HUKUK FAK. HUKUK  
76 12D SELİN SARP ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNG) % 50 BURS
77 12D SELİN TEZEL KOÇ ÜNİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. İŞLETME (İNG) % 25 BURS
78 12D ŞULE EMANET BİLGİ ÜNİ. İLETİŞİM FAK. SİNEMA VE TELEVİZYON (İNG) % 25 BURS
79 12D YİĞİT CENÜK ÖZYEĞİN ÜNİ. İŞLETME FAK. GİRİŞİMCİLİK (İNG) % 50 BURS
80 12D YİĞİT ENE ÖZYEĞİN ÜNİ. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İLETİŞİM TASARIMI (İNG) % 50 BURS
ABD PENN STATE UNİ.
İLETİŞİM
81 12D ZEYNEP ÇAM BİLGİ ÜNİ. İLETİŞİM FAK. MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ (İNG) % 50 BURS
82 12D ZİYA ÇAĞATAY IŞIK İSTANBUL TİCARET ÜNİ. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER % 50 BURS
83 12D YASİN YÜCEDAĞ İNGİLTERE CATS COLLEGE LONDON ÜNİ.
PSİKOLOJİ
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ
2015 MEZUNLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI YERLEŞME DURUMU
SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI
12-A MELİSA AVCI İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-A ELİCAN YEŞİL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-A EDİZ TEKOK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-A CEM ÜLKER ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON COMPUTER SCIENCE
12-A SİNAN NALÇACI İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-A İLAYDA DURE SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)
12-A KAYA ERCAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)
KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT) CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
12-A KADİR BERAT YILDIRIM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
12-A ARTUN BAKIRCI SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-A FULYA ATALAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE) (EK YERLEŞTİRME)
12-A SERA AKSOYOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA
RWTH AACHEN TIP-DİŞ HEKİMLİĞİ
12-A ERKE CANBAZOĞLU KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-A BARIŞ DORUK AREN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-A EMRE KAYGANACI UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (UAL) - CENTRAL SAINT MARTINS 3D DESIGN PATHWAY
12-A ONUR TABUK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-A LORENA KAMAR İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-B CANKAT BAĞOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ
RWTH AACHEN COMPUTER SCIENCE
12-B EKREM MERT EŞEN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
12-B BATUHAN ÇALIK SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-B SELİN TUHUYAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK
12-B ALKIM SABAH PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY BUSINESS
12-B BURAK TANDEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%25 BURSLU)
12-B GÖZDE MAZLUM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (UOLP-SOUTHERN İLLİNOİS UN. EDWARDSVİLLE)
12-B AYHAN BURAK ATA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE)
12-B MEHMET KAAN HATTAP ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-B ATİLLA KARAAHMETOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
12-B SENA TARIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA (İNGİLİZCE)
12-B MEZİYET ZEYNEP DİNÇER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-B EGE KAAN BOYSAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL BUSINESS
12-B ASLI KAYGUSUZ UAL - CENTRAL SAINT MARTINS 3D PRODUCT DESIGN & ARCHETECTURE
12-B ARDA GÜRSOY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-B OSMAN RÜZGAR BAŞEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (TAM BURSLU)
12-C MERVE ÇAKIR İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C ECE AKSEN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C EMRE BİLGETAÇAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-C KAYA ERGEN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-C EFE HÜSEYİN YILMAZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C BERK YOĞURAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C TEVFİK CAN SÖNMEZ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
MCGILL UNIVERSITY ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
12-C UZAY ÇALIŞKAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE)
12-C OZAN BEDÜK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
12-C İZER KOEN SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)
12-C AHMET SOYKAN ŞAKAR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (BME) CHEMICAL ENGINEERING
12-C KEREM CEM GÜLTEKİN SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-C BARKIN ARMANC FERAT KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (İNGİLİZCE)
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES INDUSTRIAL DESIGN
12-C NACİ CANFESCİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C IRMAK İNAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-C ALP PALALI KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-D RENGİN JİYAN KOLÇAK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-D AKIN DOĞAN MEF ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-D BERKAY GÜRSOY MEF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-D ECEM MERİÇ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-D CEM İNCE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
POLİTECNİCO Dİ MİLANO MİMARLIK
12-D VOLKAN ŞAİR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
12-D SITKI EMİR KAYRAK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-D MELİKE SELİN BALIKÇI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (UOLP-SOUTHERN İLLİNOİS UN. EDWARDSVİLLE)
MCGILL UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE & BIOMEDICINE
12-D METİN BORA LEBLEBİCİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (UOLP-MİCHİGAN STATE ÜNİVERSİTESİ)
DEBRECEN UNIVERSITY (MACARISTAN) MEDICINE
12-D MELİSA IŞIK UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-CHAPEL HILL BIOLOGICAL SCIENCE (HONORS CAROLINA. RESERCH SCHOLORS PROGRAMS)
12-D CAN DERİN DERYAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE)
12-D EBRU KARDELEN KOVA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK
12-D ARDA PALALI İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-D BENİ ŞALCUM BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
12-D BOĞAÇHAN YAZGAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA
12-D REMZİ BERKE YILDIRIMER İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E ADA YÖNTER IŞIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
UNIVERSITAT HEIDELBERG FOUNDATION
12-E BARTU GERGERLİOĞLU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
UNIVERSITY OF CHESTER POPULER MUSIC PERFORMENCE
12-E SEBEN ALTAV İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E ALPCAN ESKİCİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-E AYYÜCE EVRANOS IŞIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E MERT ERDOĞAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E DAMLA KORKMAZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E JULIA MARY KAYAER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E CANER RIZVANOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK (İNGİLİZCE)
12-E BERKE ALAN IŞIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E ERİM EKİZ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E EZGİ ŞENTÜRK IŞIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E MELİS YILMAZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E ESİN İREM YALÇIN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E FATMA DEFNE ÖZERDEN KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E DENİZ FIRAT UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (UBC) BUSINESS ADMINISTRATION
12-E NICOLE ERBAĞAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E CANSU AKYILDIZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-E İPEKSU YAĞMUR ÇAĞAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME
12-E YENER YONİ ESKENAZİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-E ENGİN DENİZ ORTAÇ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-E KAAN AKALIN KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F ÖMER TUĞRUL TEKDOĞAN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F ÖZÜM CÖMERT KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-F MERVE KAFAR İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-F LİSA BENEZRA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F MEHMET CAN GENÇ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-F NESLİHAN ÇELİKER ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-F DERYA HASÇELİK MEF ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%75 BURSLU)
12-F NAİL CAN İLHAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%75 BURSLU)
UNIVERSITY OF SUSSEX ULUSLARARASI İLİŞKİLER
12-F ASLIHAN ENUŞTEKİN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-F ELVİN LARA ÖZDEMİR ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F UĞUR ÜNAL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-F KEREM NACİ GAZİOĞLU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F LARANAZ ÜNVER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F BESTE ASLAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-F BERK POLAT YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
12-F UMUT USANMAZ SABANCI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-F EDA HANGÜL KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)
12-F İLAYDA ESMER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TİYATRO (%50 BURSLU)
12-F ERİM BOLEL SABANCI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-F MİRAY YÜKSEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-F CEREN ERBARLAS UNIVERSITY of WESTMINSTER Bachelor of Arts (BA) Honours Business Management (Economics)
12-F YASEMİN BİRMEK SABANCI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)
12-G BAHAR SUDE ÇANKAYA KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ (İNGİLİZCE)
12-G FİLİZER ECEM ATAÇ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZEC) (%50 BURSLU)
12-G NİLSU CÜMBÜŞ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
REGENT'S UNIVERSITY LONDON FASHION MARKETING
12-G AYLA MERVE KARADUMAN UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (UAL) - LONDON COLLEGE OF FASHION FASHION
12-G AHMET CİHAN ÖKKE İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-G EDİZ OKTAY İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G FERİDUN EMİR ÖZBİLEK ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
12-G YİĞİT BAYÜLKEN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G SERRA ADIGÜZEL İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-G EMİR ABAH ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G İZEL KALMA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G BERİL KODAL ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G ECEM DEVECİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-G MERİH NAZ TURHAN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G GALİP METEHAN CENGİZ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-G SOMAY TULGAR ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)
12-G KAYRA GÜLER KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
12-G PINAR BAŞKAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)
12-G SERENA BAKİOĞLU KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
12-G NAZLI BAKIR KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

FMV AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2014 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

SIRA NO

ADI SOYADI

YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1

MERVE SU GÖÇMEN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

GENETİK VE BİYOİNFORMATİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

2

PINAR TOPÇAM

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (%25 BURSLU)

3

ALPER AHTAM

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

4

UĞUR KOÇ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

5

BEGÜM CANSU BALLI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TIP

6

EREN ERALP

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

7

ECEM KESKİN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA

8

BARIŞ ARAN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (UOLP-SUNY BİNGHAMTON)

9

ARDA KABACA

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)

10

BERK ÖZGÜR

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

11

BERKE TUNCER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

12

NURİ BERAT ERTAŞ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

UNIVERSITY OF HARTFORD

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

13

GÜLŞAH KILIÇ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

14

DİLAY ALTUĞ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

15

EDİZ YILMAZ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FİZİK (İNGİLİZCE)

16

İREM ERDURAN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

17

EGE KESKİN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

18

AYŞE REVNA ALBULAK

OKAN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK

19

BATUHAN HODUL

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

20

AYŞE BEYZA KUZUOĞLU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

21

ÇAĞATAY CELEP

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

22

CAN SERKAN ARAT

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

23

BERK KAYA

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

24

GÖKHAN MIK

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

25

KERIM SERTTURK

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

BACHELOR OF APPLIED SCIENCE (International Leader of Tomorrow Award (Geleceğin Lideri Ödülü) %50 BURSLU)

26

HAZAL KOLAY

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

27

UTKAN GÜDER

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UZAY MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

28

YAĞMUR TAŞDEMİROĞLU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)

29

HAMDİ KEREM KÜÇÜKENGİN

UNIVERSITY OF WASHINGTON

BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES

30

YİĞİTCAN BİRİM

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

31

DİLARA ÇERCİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ MİMARLIK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

32

GÜNEY ARGUN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

33

KEREM ÖRNEK

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

IOWA STATE UNIVERSITY

GENERAL STUDIES LIBERAL ARTS AND SCIENCES

34

BİRCEM ÖZEKİCİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET (İNGİLİZCE)

35

CAN BERK TAŞKIN

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)

36

KURAY BERKİN KANLİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

37

YİĞİT EFE DALYAN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

38

ARDA ACAR

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

39

FURKAN KARAKAŞ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK

40

ZEYNEP KİRAZ TOSUN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

REKLAMCILIK (İNGİLİZCE) (550 BURSLU)

41

TUĞÇE CENGİZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT (İNGİLİZCE)

42

S. CAN GÖNDÜR

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

43

İDİL KOP

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE)

44

MERT BUYRUK

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

45

SELEN GENEL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

46

SİNAN GÜNDOĞDU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

47

MEHMET SİNAN EL

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

EKONOMİ

48

BURAK BACAKCI

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REGENT'S UNIVERSITY LONDON

İŞLETME (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) INTERNATIONAL BUSINESS

49

ALİ EMRE AK

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK

50

ECE TERZİAHMETOĞLU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ (%50 BURSLU)

51

LARA ULUKAN

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

52

HAZAL DİRİL

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

53

TUĞBA ÜNALP

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

54

BEYZA ŞEVVAL ŞENGÜL

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZCE)

55

ASLI GÜL KÜÇÜKAKYÜZ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİ

56

GİZEM BERRAK AVCIOĞLU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU)

57

DİLARA NAZ ÖZEN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

58

SENA HAZAL ÖKMEN

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

ENGLISH (BA)

59

SENA YURTTUTMUŞ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

60

İDİL ARAT

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

61

ECE GÖKÇEK

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

62

NEİL LEVİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

63

M.ENGİN SEZERLİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

64

BARBAROS ALBAYRAK

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

65

TAHA ÇAĞATAY DUR

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK

66

TARIK ALİ SERT

MEF ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

67

EMİR ÇETİNOĞLU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

68

DİLARA IŞIK

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

69

AYLİN MUTAL

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE)

70

BERK BUYRUK

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE)

71

ELİF ABACI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY OF WESTMINSTER

ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI PHOTOGRAPHIC ARTS BA HONOURS-FULL TIME

72

ATTİLA UTKUCAN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME-EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

73

ALPER ÖZ

CAMBERWELL, UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON

ILLUSTRATION

74

TOLGA GÜL

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)