Reh. Ps. Danısmanlık

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanıma, takip etme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Nedir?

·      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir ve bir uzmanlık işidir.

·      Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır.

·      Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

·      Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarını desteklemektir.

·      Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin uygun kararlar almasına yardımcı olmaktır.

·      Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

·      Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

·      Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir.

·      Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren yaş gelişim düzeyine göre tüm gelişim alanları dikkate alınarak yapılan gözlemler ve çalışmalardır.

 

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve kendisini gruba ait hissetmesi için yapılan destekleyici çalışmalardır.

Bireysel Görüşmeler – Destek Çalışmaları

Öğrencilerimizin bedensel, eğitimsel, sosyal-duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmakta kendilerine yeter duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan izleme ve destekleme çalışmalarıdır. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yaşadığı soruna göre planlanmaktadır.

Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse özel ölçekler ve envanterler uygulanmaktadır.

Grup Çalışmaları

İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Etkinlikleri

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma–anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla her ay belirlenmiş olan konularda düzenli olarak sınıf ortamında yapılan rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk-Veli Oryantasyon Çalışmaları

Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenci ve aileler bireysel olarak desteklenmektedir.

Bireysel Görüşmeler

Tüm sınıflar için belirlenen gün ve saatlerde sınıf öğretmeni ve sınıfın psikolojik danışmanının katılımıyla öğrenci ya da velinin ihtiyacına göre yapılandırılan görüşmeler yıl boyunca devam eder. Ayrıca randevu sistemi ile velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.

Bültenler

Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmakta ve her ay web sitemizde yer almaktadır.

Anne Baba Eğitimleri

Tek veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde oluşturduğumuz eğitimler, psikolojik danışmanlarımız ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Seminerler / Konferanslar

Veli ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular ile ilgili uzman eğitimciler okulumuza davet edilir.