JMUN - UN day

Every year on the 24th of October, United Nations Day is celebrated internationally. this year, Ayazaga JMUN club created a UN awareness lesson for grades 5-8, informing students on what the UN is, what they do to keep peace in the world, and also asked the students to come up with a way they can make the world a better place.

The students had some great ideas on how to make a difference in the world and you can view the ideas on the display board on the 7th grade floor.

Her yıl 24 Ekim'de, Birleşmiş Milletler kuruluş günü dünyada kutlanıyor. Bu sene Ayazağa JMUN kulübü 5-8 arası öğrencileri için BM farkındalık dersi hazırlandı. Öğrencilere BM'nin ne olduğunu, dünyada barışı sağlamak için ne yaptığını ve öğrencilere dünyayı nasıl daha iyi bir yer yapabiliriz diye sorduk.

Öğrencilerimizden çok güzel fikirler geldi ve bir pano haline getirildi. Panomuz katta sergilenmektedir.