TINYMUN 2018

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi MUN Kulübü öğrencileri, tüm FMV İlköğretim Okullarındaki JMUN Kulüplerinden yaklaşık 200 öğrencinin eğitimi amacıyla 22.12.2018 tarihinde TinyMUN etkinliğinde bir araya gelerek MUN konferanslarının prosedürleri ve uygulamaları hakkında bir çalıştay düzenlemiştir. Lise MUN Kulübü öğrencileri, ilköğretim öğrencilerine rehberlik ederek genel bilgilendirilme yapmışlar; oluşturulan "Güvenlik Konseyi", "Sosyal ve İnsani Sorunlar", "Kadın Hakları", "Çevre" ve "Silahsızlanma" komitelerinde ilköğretim delegelerine çözüm önerileri yazma ve sunma konularında eğitimler vermişlerdir.

Ayrıca açılış bölümüne eğitim ve öğretim süreçlerinde MUN Kulübü çalışmalarını başarı ile sürdürmüş olan mezun öğrencimiz Uğur KOÇ davet edilmiştir. Uğur KOÇ, lise öğrenimi sürecinde yaptığı MUN çalışmalarının kişisel ve akademik gelişmesine sağladığı farklılıklar konusunda kulüp öğrencilerini aydınlatmıştır.