SEKA KAĞIT MÜZESİ GEZİSİ

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi iş birliği ile başlatılan "Kâğıdın Serüveni" projesinin 3. aşamasında 19.04.2019 tarihinde SEKA Kâğıt Müzesine bir gezi etkinliği düzenlenmiştir. 11. sınıf öğrencileri Cumhuriyet Dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan SEKA Kâğıt Fabrikasının kuruluş sürecinden başlayıp İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kâğıdın hayat hikâyesini görüntüler eşliğinde izlemişler; kâğıdı, kâğıdın tarihini ve üretim süreçlerini bir rehberden her yönüyle dinlemişler; bir sosyal dönüşüm modeli ve endüstri mirası olan SEKA Kâğıt Fabrikasının hikâyesine tanıklık etmişlerdir.


SEKA KĞIT MÜZESİ GEZİSİ