7. Sınıflar Çanakkale-Ege Gezisi

7. sınıfların Sosyal Bilgiler-Matematik dersleri disiplinler arası çalışma olarak öğrencilerimizin Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askeri yeteneklerini fark etmelerini, Ege Bölgesinde yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi anlamalarını, Matematik köyünü tanımalarını ve etkinlikler yaparak matematiğin hayatımızdaki önemini fark ettirmek amaçlarıyla 30 Mayıs- 02 Haziran 2018 tarihlerinde Çanakkale – Bergama – Kuşadası – Matematik Köyü gezisi yapılmıştır.