Eğitim Öğretim

Sayfa Güncelleniyor.

İngilizce Etkinliği:

Okulumuzda İngilizce eğitimi, 6 yaş(2011 doğumlu öğrenciler) grubunda haftada 10 saat, 5(2012 doğumlu öğrenciler) yaş grubunda 10 saat, 4 yaş(2013 doğumlu öğrenciler)

 grubunda ise 7 saat olmak üzere gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecektir. Etkinliklerimizi düzenlerken hedefimiz İngilizce dinleme becerilerini geliştirip, konuşma becerilerinin oluşmasına temel oluşturmaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek için çeşitli ders  ve kaynak kitaplar, hikaye kitapları, CD, DVD, resimli kartlar, posterler, çeşitli objeler, kuklalar ve oyunlar kullanılmaktadır. Konuşma becerilerinin gelişimine temel oluşturmak için drama, rol oynama ve taklit etme çalışmalarıyla dili interaktif kullanabilecekleri ortamlar sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bunlar dışında programlarımızda sınıf öğretmenlerinin planlarını destekleyici birçok  çalışmada yer almaktadır. Çünkü  kendi ana  dillerinde öğrendikleri kavramlar yabancı dil edinimlerinin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bunu  da gerçekleştirmek için başta Gems programını destekleyen aktiviteler ve hikayeler ayrıca işlenen diğer  konularla ilgili etkinlikler düzenlenmektedir.

Müzik Etkinliği:

Okulumuzda her sınıfımıza haftada 1 saat müzik öğretmeni tarafından beden perküsyonu ve enstrümanlar eşliğinde müzik etkinliği yapılmaktadır. Ayrıca, bu eğitim sınıf öğretmenleri tarafından Orff çalışmaları ile desteklenmektedir. Anaokulunda müzik ve Orff etkinlikleri öğrencilerin dil gelişimlerini olumlu yönde etkiler, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilere beraberlik ve bir gruba ait olma  duygusu verir. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yardım eder ve sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar. Onlara güven ve başarı duygusu kazandırır.  Ayrıca, müzik eğitimi ile Atatürk sevgisi ve milli  duyguların geliştirmesi   de amaçlanır.

 

Drama ve Orff Öğretisi Uygulamaları:

Çocuğa empati duygusu kazandırmak, hayal dünyasına bir yolculuk yapa- rak yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve en önemlisi rahatlamasını sağlamak için yapılan drama çalışmaları sayesinde çocuklar, olumlu duygularını pe- kiştirir, olumsuz duygularından uzaklaşır ve kendilik değerlerini tanımaya başlar. Gelişen özgüveni ve paylaşımcılığı ile sosyal çevresine kolaylıkla uyum sağlar.

Orff çalışmaları, Seviye  ve yetenek farkı gözetilmeden bireylerin bir grup içinde kendini ifade etme ve yaratıcılık süreci yaşamalarına olanak sağlar. Hareketi, dansı, ritmi, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran, tüm duyular tarafından algılanan et- kinlikleri içerir.  Bu yöntemde çocuğun ritm duygusunun ve yaratıcılığının geliştirilmesi amaçlanır. Etkinlik saatlerinde, kullanım açısından kolay  bir yapıya sahip olan Orff çalgıları kullanılır.  Sene içinde yapılan tüm çalışma- lar, sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.

 

Hareket ve Oyun Etkinliği:

Çocuğun okul öncesi hareket gelişiminde en özel ihtiyacı oyun oynamak ve hareket etmektir. Bedenin fiziksel olarak hareket etmesini sağlayıcı aktiviteler olarak isimlendirilen "fiziksel aktivite" çocuklar için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu dönemdeki çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de sportif çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır.

 

Okul öncesi dönem için sportif çalışmaların planlanmasında ve uygulamasında, çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar, çocukların hem  hareket gelişimleri hem  de sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar. Okulumuzda 4 yaş(2013 doğumlu öğrenciler), 5 yaş(2012 doğumlu öğrenciler) ve 6 yaş(2011 doğumlu öğrenciler) grupları için haftada bir etkinlik saati yapılmaktadır.

 

Bilgisayar:

Okulumuzda her öğrenciye bir bilgisayar kullanma olanağı sağlayan dersliklerde haftada bir ders  saati sadece 6 yaş(2011 doğumlu öğrenciler) grubuna bilgisayar öğretmeni tarafından bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi verilir. Bilgisayar etkinliğinde amacımız çocuklarımızın bilgisayarı tanımaları, bilgisayarın işlevini kavrayıp, bilgisayar aracılığı ile yapabileceklerinin farkına varmalarıdır.

  

Okul öncesi eğitiminin, çocukların gelecekteki okul yaşamları, iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir işleve sahip olduğunun bilinciyle anaokulu rehberlik birimi önleyici ve destekleyici rehberlik anla- yışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  Bu noktada öğrenci ve velilerimize nelik geekleştirdiğimiz bazı çalışmalar aşıda yer almaktadır:
1- Aday öğrencilerle mülakat ve öğrenci tama çalışmaları
2- Çocukların okula başlangıç sürlerinde okula uyumlarına yarm ve oryantasyon çalışmaları
3- Gelişim  Değerlendirme Çalışmaları Portage Gelişim  Ölçeği, Okula Hazırlık Taraması ve Okul Olgunluğu Çalışmaları, Öğrenci Tama Formları)
4- Öğrencilerin yaşadıkları sorunları belirleyici ve tamlayıcı bireysel danışmanlık çalışmaları
5- Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici sınıf çalışmaları
6- Bireyi Tama Teknikleri
7- Aile içerisinde öğrencinin yaşadığı problemlerin çözümünenelik aile danışmanlığı çalışmaları
8- Ailelere nelik seminer, panel, konferans, grup  çalışmaları
9- Bülten ve pano  çalışmaları
10- Doğal ortamda gözlem (Sınıf ortamı, oyun alanları, yemekhane, okul baesi) Anne babaların ve biz eğitimcilerin ortak amacı çocuklarımızın mutlu olmaları, iyi yetişmeleri ve başarılı olmalarıdır. Onların yaşamında yer alan iki önemli kurum olan aile ve okul ancak işbirliği inde hareket ederse bu amaca ulaşılır. Bu geekten yola çıkarak Rehberlik Servisi çalışmalarımız aile desteği ve işbirliğiyle sürdürülmektedir.

         

Okula Devam – Giriş ve Çıkış Saateleri

Okulumuzda çalışmalarımız, 08.00-16.30 saatleri arasında devam etmektedir. Çocuklarımızın okula düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir. Ancak, devamsızlık halinde velinin okul yönetimine mazeret bildirmesi istenir. Öğrencinin üç güne kadar devamsızlığı olduğu takdirde veli, öğrencinin okula hangi tarihlerde ve neden gelmediğini belirten bir tezkere yazar ve imzalayarak okul yönetimine çocuk ile gönderir.

Ancak, öğrencilerin hastalığa bağlı 3 günü geçen devamsızlıklarında doktor raporu getirmesi gerekir.

Öğle Yemeği ve Kahvaltı

Çocuklarımız her sabah saat 08.45'de kahvaltılarını yaparlar. "Açık Büfe" olarak sunulan kahvaltı ile birlikte hergün 1 bardak süt içmektedirler.

Okulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Çocuklarımızın okula gelirken rahat hareket edecekleri kıyafetler giymelerinde yarar görülmektedir. Ayrıca çocuklarımızın rahatça hareket edebilecekleri, ayaklarını sıkmayan ayakkabılar giymeleri önerilmektedir.

Okulumuzun yemek mönüsü çocuklarımız için özel olarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizde sağlıklı yemek yeme alışkanlığını kazandırmanın yanı sıra, özbakım becerilerini ve estetik duygusunu geliştirmek de amaçlanmaktadır.

Ayrıca gün boyunca okulda olan çocuklarımızı evlerine göndermeden önce açlıklarını giderecek bir ara öğün saati uygulaması yapılmaktadır.

Çocuk Hastalıkları ve İlaç Kullanımı

Öğrencilerimizde görülen sağlık sorunlarında ilk müdahale okulumuzda yapılmaktadır. Sağlık sorunu olan öğrencinin tedavisinde, aile tarafından bildirilen ve öğrencinin dosyasına işlenmiş, sağlıkla ilgili özel durumu göz önüne alınır. İlaç verilmesi gereken durumlarda veli ile iletişim kurularak öğrencinin kullanabileceği ilaç hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda Okul Müdürü tarafından onaylanan revir kağıdı ile öğrenciler okul doktoruna gönderilir.

Velinin, cocuğun düzenli kullanması gereken ilaçları (alerji ilaçları vs.) okula önceden bildirmesi gerekmektedir.

Çocuğun Okuldan Alınması

Öğrencilerimizin hepsinin birer çıkış kartı vardır. Bu çıkış kartları velilerde kalır. Veli çocuğunu almak istediğinde çıkış kartını görevliye verir, böylece çocuğun okuldan velisiyle birlikte çıkışı sağlanır. Eğer velinin yanında kart yok ise, okul yönetimi tarafından imzalanmış "Kartsız verelim" yazılı bir form ile çocuğun çıkışı sağlanır.

Öğrenciyi anne babasından başka biri alacaksa veli okul yönetimine telefon ederek öğrenciyi alacak kişinin adını soyadını bildirir. Çocuğu almaya gelen kişi okul yönetimine kimlik göstererek kendini tanıtır ve okul yönetimi tarafından verilmiş "Kartsız verelim" yazılı formu kullanır.

Eğer çocuk okul servisinden yararlanıyorsa ve o gün velisi tarafından kart ile alınacak ise velinin en geç 15.30'a kadar okul yönetimine haber vermesi gerekir.

Bu durumda okul yönetimi tarafından imzalanmış "Taşıta vermeyelim" yazılı bir form öğretmene iletilerek, öğrencinin servise binmemesi sağlanır. Velilerimizin servis hostesi ve öğrenci ile okul yönetimine haber göndermemek konusunda hassas davranmalarını diliyoruz.

Taşıt ile giden öğrencilerimizi ise servis sürücüsü ve hostesi okula çıkarak sınıf kapılarından alırlar. Gerekli durumlarda anaokulu görevlileri de çocuklara eşlik ederek servislerine güvenli şekilde binmeleri sağlanır.