Etkinlikler ve Projeler


Işık Anaokulu Nişantaşı etkinliklerini Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme:

Yaratıcı düşünme ve Problem Çözme çalışmaları çocukların soru sorma, tartışma yapabilme ve karşılaştırma becerileri geliştirilir. Çocukların aktif katılımları sağlanarak, günlük yaşamda kullanmadıkları, düşünmediklerisoyut ya da somut kavramlar üzerinde yorum yapmaları ve soru sormabecerileri kazandırılmaya çalışılır.

Sınıf Annesi/Babası Uygulaması:

Eğitim-öğretim yılı süresince bir defaya mahsuben, "Sınıf Annesi ve Babası" uygulaması yapılmaktadır.

Amacımız, ebeveynlerin okul orta- mında çocuklarıyla beraber olma imkanı sağlamaktır. 6 yaş gruplarında, çocuğun seçtiği bir konu ile ilgili ailesiyle hazırlayacağı "Proje Sunumu" da yer almaktadır. Aile ve çocuk proje konusu ile ilgili araştırma yaparak belirtilen tarih ve saatte sunumunu yaparlar. Hazırlanan tüm sunumlar birinci dönemin sonunda İlköğretim Sergi Salonu'nda sergilenir.

Gems Metodu Uygulamaları:

Anaokulumuzda yıl boyunca çeşitli konu başlıklarını içeren Gems metodu uygulanmaktadır. Gems metodu öğrenciye bilgi edinmeyi sevmek, anlamlı ve kalıcı bilgi edinmek, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, fen ve matematik dili gelişimini destekleyen bir yöntemdir. Ayrıca öğrencide görsel, işitsel

ve dokunsal duygularını güçlendirmek, sınıflama ve ölçme becerilerini geliştirmek, sorun çözme becerilerini geliştirmek, açık uçlu sorular sormayı öğrenme, takım halinde çalışmalarını ve birbirlerine karşı olumlu tavırlar geliştirmelerini amaçlar. Ayrıca çocukların ele alınan konular kapsamında yaratıcı oyunlar oynayarak kişilikleri, ilgileri ve tutumları olumlu yönde değişir.

Proje Tabanlı Eğitim:

Proje, bireylerce ya da küçük gruplarca yerine getirilen bir çeşit problem çözme etkinliğidir. Çocuklar ile proje konuları belirlenir. Grup ve bireysel çalışmalar şeklinde proje konuları yıl boyunca devam eder. Proje tabanlı eğitim sayesinde çocuklarımız merak ettiklerini araştırarak öğrenebileceklerini benimserler. İnceleyerek bilgi kazanarak, bağımsız düşünme ve başarma cesareti edinirler.

Gökkuşağı Etkinlikleri:

Öğrencilerin ön bilgi, ilgi ve öğretmen istekleri göz önünde bulundurularak, hazırlanan çalışmalarla onların gelişimlerini destekleyip, potansiyelleri doğrultusunda ulaşabilecekleri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, tüm yaş gruplarına haftada bir ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.

Satranç:

Kişide düşünce disiplininin gelişmesini sağlayan, davranışları kontrol edebilme yeteneğini geliştiren, sakin ve sabırlı olmayı gerektiren bu zeka sporunun çocukların gelişim aşamasında önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 6 yaş grubu öğrencilerine satranç usta öğreticisi tarafından 1 ders saati satranç eğitimi verilir.

KULÜP ETKİNLİKLERİ

Her hafta Cuma günü sabahları çocuklarımız kulüp etkinliklerine katılacaklardır. Kulüp çalışmalarında çocukların tercihlerine göre seçebilecekleri etkinlikler yer almaktadır.

GÖZLEM VE İNCELEME GEZİLERİ

Görsel eğitimin daha kolay, öğretici, daha kalıcı, eğlenceli ve gözlem yeteneğini geliştirici özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yıl boyunca ünitelerimizle bağlantılı olarak geziler yapılması planlanır. Bu geziler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra öğrenci velisinin de izni alınmaktadır. Bu yaş döneminde görsel algı ağırlıklı olarak öğrenen çocuklarımızın tüm gezilere katılmalarında yarar görülmektedir.

GEZİYE GİDİLECEK YER

GEZİYE KATILACAK ŞUBELER

DİŞ KLİNİĞİ

Büyük-Orta Grup

SABANCI MÜZE*

Büyük-Orta Grup

ÇOCUK SİNEMASI

Büyük-Orta Grup

FLORYA AKVARYUM

Büyük-Orta Grup

(Küçük grup bu geziyi 2.dönem yapacaktır.)

FMV ÖZEL IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU KÜTÜPHANESİ

TümGruplar

ŞİŞBİLİM MERKE

Büyük-Orta Grup

SERGİ ZİYARE

Tüm Gruplar

OYUNCAK MÜZESİ

Orta Grup

MODERN SANAT MÜZESİ

Büyük Grup

IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU'NA GE

Büyük Grup

FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ

Tüm Gruplar

FLORYA HAVACILIK MÜZESİ

Büyük Grup

BEYOĞLU İTFYESİ

Tüm Gruplar

ATATÜRK ARBORETUMU

Orta Grup

MİNİATÜRK

Büyük-Orta Grup

RAHMİ KOÇ MÜZESİ

Büyük-Orta Grup