Okul Müdüründen

Sayın Veliler,

Sevgili Öğrenciler,

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'na, her alanda yenilenmenin bizlere verdiği coşku ve umutla başladık.

 

Feyziye Mektepleri Vakfı, 1885 yılından günümüze kadar, deneyimleri ve kazanımları ile ülkemizin çağdaşlaşmasına 132 yıl boyunca büyük katkılarda  bulunmuştur.  Işık Okulları ailesinin bir üyesi olarak  eğitim ve öğretimde "Önce İyi İnsan Yetiştirme" felsefesini ilke edinen; öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği içinde öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumuyuz. Öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlayacak bir altyapı ile önce iyi birer insan ve teknolojiyi etkin kullanan dünya vatandaşları olarak yetiştirirken günümüzün en gelişmiş eğitim-öğretim sistemlerini uygulamaktayız.

 

FMV Işık Okulları, öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

 

Eğitimi bilgi aktarımı olmanın ötesinde bir "kişisel gelişim süreci" olarak gören FMV Işık Okulları, bu anlayışla akademik başarının yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerine de son derece önem vermektedir. Sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimin yanı sıra estetik algı kazanımı da öğrencilerimiz için eğitimin önemli süreçlerini ifade etmektedir.

 

Kültürel çeşitliliği ve kültürler arası farkları zenginlik olarak gören bir yaklaşımla merak düzeyi yüksek, kültürel uyumu hızlı öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla kültürler arası projelere ve uluslararası çalışmalara önem vermekteyiz. Okulumuzun Uluslararası Okullar Birliğine üyelik süreci ile ilgili çalışmalar geçen öğretim yılından itibaren devam etmektedir. Bu doğrultuda eğitim içeriğimizde pek çok iyileştirme ve yeniliği hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir yıl sürecek hazırlık ve değerlendirme aşamalarından sonra okulumuz Uluslararası Okullar Birliği tarafından akredite edilecektir.

 

Üniversiteye hazırlık takviye kurslarımız bu yıl da devam edecektir. Takviye kursları 12. sınıf öğrencilerimiz için cumartesi günleri 08.30-13.50 saatleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına etkili ve verimli bir şekilde hazırlanabilmeleri için okulumuz bu bağlamda çok önemli bir misyon üstlenmiştir.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarımızın Yükseköğretime  Geçiş  ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında elde ettikleri başarı, yeni eğitim-öğretim yılında da artarak devam edecektir. Güncellediğimiz güçlü eğitim kadromuzun bu misyonu en iyi şekilde yerine getireceğine, uzun soluklu çalışma gerektiren bu süreç sonunda öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere yerleşeceklerine inancım tamdır.

 

 

Sizlere ve okulumuzun tüm çalışanlarına sağlıklı, huzur dolu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.

 

Saygılarımla.

FMV Özel Işık Lisesi Müdürü