Vizyon-Misyon-Hedeflerimiz

MİSYON
Geçmişten  geleceğe eğitimle aydınlatmak.

VİZYON
FMV Işık Okulları, ilk ve en önemli yol gösterici ilkesi "önce iyi insan yetiştirmek" olan bir kurumdur. Etik değerleri benimsemiş, ana diline hâkim, birden fazla yabancı dilde etkin, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilinci olan, bilimsel düşünce yapısına sahip,  analitik becerileri gelişmiş, çevreye duyarlı, hayat boyu öğrenen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.

HEDEFLERİMİZ 
Temel eğitim felsefemiz, Atatürk ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır:

  • Öğrencilerimizin başkalarının haklarına ve farklılıklarına saygılı, ihtiyaçlarına duyarlı; barış, hoşgörü, demokrasi, çocuk hakları ve insan hakları gibi temel değerleri içselleştirmiş bireyler olmalarını sağlamak.
  • Çevresine ve topluma duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, karar verme yetisine sahip bireyler yetiştirmek.
  • En az bir yabancı dilde yetkin, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin yerel ve uluslararası kültürlere saygılı oldukları bir ortam yaratarak çok yönlü dünya vatandaşı olmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerimizin dijital vatandaşlık becerilerine sahip olmasını sağlamak.
  • Yaptığı çalışmalarda akademik dürüstlüğü ilke edinen bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak, uygulayarak hayata geçirmelerini sağlayacak ortamlarda yaratıcı süreçlerine destek olmak.
  • Öğrencilerimizin bilimsel, toplumsal, sanatsal ve sportif alanlardaki becerileri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası platformda deneyim edinmelerine olanak sağlamak.
  • Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemelerini sağlayarak onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.