Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Hazırlık Sınıflarına Öğrenci Alımı

2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlık sınıflarına yeni kayıtlar (TEOG) YEP puanına göre, MEB kayıt takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

E-posta ya da telefonla ön kayıt / kayıt yapılmamaktadır.

 Kayıt için gerekli belgeler :

TEOG sınav sonuç belgesi

Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi

4 Fotoğraf


 9, 10 ve 11. Sınıflara Kurum Dışından Öğrenci Alımı:

 

Sınav Tarihleri : 21 Haziran 2017 Çarşamba
                             24  Ağustos 2017 Perşembe

FMV Işık Liseleri 9, 10 ve 11. sınıfa kurum dışından öğrenci alımı seçme sınavı, kontenjan açılması durumunda, her yıl Haziran ve Ağustos (gerektiğinde) aylarında yapılır.

Sınava başvuru şartları ve istenen belgeler:

1. Sınıf tekrar etmemiş olmak

2. Disiplin cezası almamış olmak ve bunu okul müdürlüğünce onaylanmış yazı ile belgelemek

3. İlgili yönetmeliklerce denkliği uygun olan resmî ve özel okulların hazırlık / 9 ve 10. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu sınıfı doğrudan geçmiş olduğunu gösteren okul müdürlüğünden onaylı yazı / karne

4. 1 adet vesikalık fotoğraf

5. Yurt dışından başvurular için denklik belgesi

6. Veli dilekçesi (örneği okulumuzdan alınacaktır)

7. Nüfus cüzdanı

8. Aday öğrencilerden girmiş olduğu yılın TEOG sonuç belgesi

Öğrenci velisi çocuğu ile birlikte, başvuru için istenen belgelerle başvuru dilekçesini doldurup ilgili okul müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Sınav

Sınav öğrencinin bitirdiği sınıfın tüm derslerini kapsar.

Yabancı dil için, yazılı ve sözlü sınav uygulanır.

Yabancı dil puanının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınavlar sonuca %50'şer etki eder.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde duyurulur.