Işıklı Öğrencimiz SDSN Youth Sempozyumunda Birleşmiş Milletler Gençlik Temsilcisi

FMV Erenköy Işık Lisesi-Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizden Buğda GİRİTLİOĞLU Vatikan'da düzenlenen SDSN Youth (Sustainable Development Solution Network) / Sürdürülebilir Kalkınma Çözümü Bulma Ağı tarafından düzenlenen sempozyuma UN Youth (Birleşmiş Milletler Gençlik Temsilcisi) olarak katılmıştır. Dünyadaki insani krizlere önce yerel sonra küresel çözümler bulmak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve köklü değişiklikler yaratmak adına bir araya gelinen Vatikan Gençlik Sempozyumu'na Birleşmiş Milletler Gençlik Kolu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen, aktivist ve kendi projeleri olan girişimciler de yer almıştır. SDSN'in gençlerden başlayarak amacı, insanlığı ilgilendiren bu konularda gençleri harekete geçirmek ve katılımcılarını bulundukları toplumlardaki insanlara bu konuda liderlik etmeye teşvik etmektir. Sempozyum boyunca gençler, ulusal ve bölgesel düzeylerde "2030 Gündemi" için çözümler uygulamaya yönelik somut eylem planları üzerinde işbirliği yapmışlardır.