Seminar on Youth Venture

HİNDİSTANLI EĞİTİMCİ VİPİN THEK OKULUMUZDA…

Hindistanlı eğitimci Vipin Thek, Washington Ashoka Global'da yönetici-eğitmen olarak görev almaktadır. National Youth dergisi tarafından 2020 yılına kadar Hindistan'ı girişimcilik alanında geliştirebilecek 20 genç liderden biri olarak gösterilmiştir.

Vipin Thek, Washington Ashoka Global'da genç girişimcileri destekleyici  ve onların dünya üzerinde "fark yaratan" bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayan çalışmalar yapmıştır. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini öğrencilerimize anlatmak üzere, 23 Aralık 2013 tarihinde okulumuza gelerek, 2 saat süreyle 30 kişilik öğrenci grubumuza (MUN, EYP, INTERACT Kulüpleri) dünyadan genç girişimcileri örnek göstermiş, fark yaratmanın insanların tutkularıyla paralel ve her insanın bu kapasitede olduğunu dile getirmiştir.  Eğitim sırasında öğrencilere bu konuda motive edici birkaç grup çalışması yaptırmış ve öğrencilerin dünyada ne gibi farklar yaratmak istediklerini konu alan çalışmalarını paylaşmalarını istemiştir.

Bu eğitim sonrasında öğrencilerimiz hedeflerine yaratıcılık ve girişimcilik açısından bakmaya başlamışlardır.