IMUNA (INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS of ALKMAAR) KONFERANSI 2015

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 4-8 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda'nın Alkmaar kentinde düzenlenen IMUNA Konferansı'nda okulumuzu başarı ile temsil etmişlerdir. Konferansa Belçika, Bangladeş ve Kamboçya delegasyonlarını temsilen katılan öğrencilerimiz "Silahsızlanma, Sosyal ve İnsani Sorunlar, Politika, Küresel Paylaşımlar, Çevre Sorunları, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, NATO, Dünya Eğitim Forumu" komitelerinde çözüm önerilerini sunarak verimli ve yoğun bir konferans süreci geçirmişlerdir. Öğrencilerimizin birçoğu Main Submitter (Baş Müzakereci) konumuna gelerek çözüm önerilerini komitelerinde tartışmaya açmayı başarmışlardır.

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarız.