Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi Gezisi

Okulumuz 11. sınıf öğrencileri ile Türk Edebiyatı dersi müfredat amaçları ve planı doğrultusunda, Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarının sanat anlayışlarını daha yakından tanımaları amacıyla 15.06.2015 Pazartesi günü 08.00–15.25 saatlerinde Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesine gezi düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen gezi, öğrencilerin Servetifünun Dönemi'ni daha yakından tanımalarını sağlamış, dönemsel özellikleri Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yaşam tarzı ve eserlerinde bulabilmişlerdir. Öğrencilerin dönemle ilgili bilgileri soru-cevap tekniğiyle kontrol edilmiştir. Dönemi farklı boyutlarda inceleyebilme şansı yakalayarak dönemin diğer şair ve yazarlarını da incelemişlerdir. 

                                                                                                                    Şenay ÖNAL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni