Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR ile "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadın Hareketi ve Kadın Hakları"

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, "Kadın Hakları Günü" kapsamında, 05 Aralık 2016 Pazartesi günü Sayın Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir ile "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadın Hareketi ve Kadın Hakları" konulu söyleşiyi başarıyla gerçekleştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi olan, siyasal hayat ve kurumlar bilim alanından doçentlik unvanını alan Sayın Aynur Soydan Erdemir, Türkiye ekseninde siyasal hayat, düşünce, kadın ve eğitim tarihi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, kadın çalışmaları bilim dalında, "Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Kadın" adlı dersi vermektedir.

Sayın Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyet tarihi, kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, eğitim tarihi ve düşünce tarihi konularının kapsayıcılığında önemli ve çarpıcı bilgiler sunmuştur. Bu perspektifte Türkiye, kadına yönelik hakların tanımlanması ve verilmesi bağlamında ilk olma özelliği taşırken Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımızın, eğitimden sağlığa; yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına; siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev aldığı vurgulanmıştır. Kadınların eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğu gerçeğinin altını çizen ve bilgi odaklı paylaşımı gerçekleştiren Sayın Aynur Soydan Erdemir'e FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri olarak teşekkür ederiz.