TIMUN (TURKISH INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS)

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 01-04 Aralık 2016 tarihleri arasında Üsküdar Amerikan Lisesinde 23'üncüsü düzenlenen TIMUN Konferansında okulumuzu başarı ile temsil ederek 5 farklı komitede çalışmalara katılmışlardır. Öğrencilerimiz bu konferansta "Finlandiya" delegasyonu olarak "İnsan Hakları, Çevre, Politik Açıdan Paylaşılamayan Coğrafi Bölgeler Komiteleri; Adalet Komisyonu" ve "Özel Komite"de yer alarak hazırlanan çözüm önerilerine katkıda bulunmuşlardır.