RCIMUN (ROBERT COLLEGE INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS)

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi MUN Kulübü öğrencileri, 4–8 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Amerikan Robert Lisesinde düzenlenen RCIMUN (Robert College Model United Nations) Konferansında okulumuzu Kazakistan ve Bahama delegasyonları olarak başarı ile temsil etmişlerdir. Öğrencilerimiz; "Silahsızlanma, Çevre, Politik Sorunlar, İnsan Hakları, Güncel Küresel Sorunlar, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, Karayip Denizindeki Sorunlar Komiteleri"nde yer alarak çözüm önerilerini sunmuşlardır. Öğrencilerimizden Fatma TEKİN ve Elif Işıl GÖKÇEK komitelerinde yeterli sayıda imza alarak "Başmüzakereci" konumuna gelmişler, çözüm önerilerini tartışmaya açmışlardır. Konferansa katılan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.