IMUNA (INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS of ALKMAAR) KONFERANSI

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 8-13 Haziran 2017 tarihleri arasında Hollanda'nın Alkmaar kentinde düzenlenen IMUNA Konferansında okulumuzu başarı ile temsil etmişlerdir. Konferansa Etopya ve Pakistan delegasyonlarını temsilen katılan öğrencilerimiz "Silahsızlanma, Sosyal ve İnsani Sorunlar, Politika, Küresel Paylaşımlar, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, NATO, Dünya Eğitim Forumu" komitelerinde çözüm önerilerini sunarak verimli ve yoğun bir konferans süreci geçirmişlerdir. Öğrencilerimizin birçoğu Main Submitter (Başmüzakereci) konumuna gelerek çözüm önerilerini komitelerinde tartışmaya açmayı başarmışlardır.

Ayrıca öğrencilerimizden Ardan Derin GÜL, NATO ve Nejat Yiğit CAN da Küresel Paylaşımlar komitelerinde başkanlık görevlerini başarı ile yerine getirmişlerdir.