PREP KAHOOT SHOW

22 Ocak 2015 tarihinde Hazırlık A ve Hazırlık B sınıfı öğrencilerimiz 2 sınıftan 4'er kişilik karma gruplar halinde Sacit Öncel Salonu'nda bu yarıyıl öğrendikleri bilgileri tabletlerinde yüklü olan kahoot oyununu oynayarak pekiştirdiler. İngilizce öğretmenleri Kevin Palmer'ın hazırladığı kahoot genel kültür yarışmasında İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe ve Matematik derslerinde işlenen konuları içeren 35 soruyu Mert Altınsoy,Pamir Kaya,Ceren Hürmeydan ve Yağmur Bulut'tan oluşan takım önde bitirdi. Sınıfların birbiriyle yarışmadığı, aksine takım çalışması yaptıkları ve tüm öğrencilerin aynı anda tabletlerini kullanarak katılımının sağlandığı etkinlik oldukça heyecanlı ve eğlenceli geçmiştir.