ORHAN KEMAL MÜZESİ GEZİSİ

Her insan, işi ya da ilgi alanı ne olursa olsun, yaşantısını, duygu ve düşüncesini söylediklerine ya da yaptıklarına yansıtır.  Yazar ve şairlerin hayatlarının izlerini de eserleri üzerinde görmek mümkündür. Bu sebeple onların eserlerini incelerken sadece dönemin özelliklerini değil, onların yaşantılarını da iyi bilmek gerekir.

 Özel Işık Lisesi Edebiyat – Sosyal Bilimler Bölümü olarak, Türk Edebiyatı'nı öğretirken, öğrencilerimizin şair ve yazarları da daha yakından tanımaları gerektiğine inandığımız için, onları yaşadıkları çevrelerle de tanıtmak istedik. Bu amaçla, hazırlık sınıfı öğrencilerimizi,  Baba Evi ve Avare Yıllar isimli kitaplarını okudukları Orhan Kemal'in evinde açılan Orhan Kemal Müzesi'ne götürdük. Öğrencilerimiz hem yoğun geçen bir eğitim – öğretim yılının yorgunluğundan uzaklaşmanın hem de Türk Edebiyatı'nın çok ünlü yazarlarından birinin yaşadığı çevrenin özelliklerini öğrenmenin keyfini yaşadılar. Son derece keyifli geçen bu gezimiz, öğrencilerimiz üzerinde olumlu etkiler bırakırken, yaşayarak öğrenmenin en kalıcı öğrenme yöntemlerinden biri olduğunun farkına varmalarını da sağladı.