Okul Müdüründen

 Sayın Veliler,

         Eğitim en genel anlamıyla insanları belli amaçlarına göre yetiştirme sürecidir. Okullar eğitim sürecinin en önemli kısmını oluşturur. FMV Işık Okulları, anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar her düzeyde eğitim – öğretim kurumu kurarak ulusal eğitime katkıda bulunmayı amaç edinmiş öğrenci, öğretmen, yönetici, yardımcı personel ve velilerin olumlu etkileşimde bulunduğu, kişisel gelişimin önünün açık olduğu, çocuklarla ilgili alınan kararlarda çocukların yararını ön planda tutan 131 yıllık bir eğitim kurumudur.

         Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nın en önemli halkalarından birisi olan anaokulumuzun eğitim programının amacı;

· Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimsel özelliklerini takip etmek ve öğrencilerimizi kendi gelişim hızları içinde desteklemektir.

· Öğrencilerimizin olumlu benlik değeri geliştirmelerine, kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesine, insiyatif alabilmelerine ve iç denetim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

· Öğrencilerimize aktif öğrenme - oyun ortamları sağlayarak ilgi alanlarını genişletmek ve yaşam deneyimi kazandırmaktır.

· Öğrencilerimizde estetik zevkler uyandırarak çevreye duyarlılıklarını arttırmak, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışlar kazanmalarına imkân sağlamaktır.

· Öğrencilerimize bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiye giden yolda rehberlik etmek, onlarda merak duygusu uyandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek, öğrendiklerini kullanabilir hale getirmektir.

· Öğrencilerimizin velilerini okul öncesi eğitim alanının önemi ile ilgili bilinçlendirmek ve ailelerin eğitime katılımını en üst seviyede tutmaktır.

· Öğrencilerimize ilköğretim için gerekli olan ön becerileri kazandırabilmektir.

Okulumuzun eğitim ve öğretim anlayışı, uygulamalarımız hakkında ayrıntılı öğrenmek istediğiniz diğer bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz.

Siz velilerimizle işbirliği içerisinde iyi bir yıl geçirmeyi ümit ediyor, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

 

Ülkü UZUN

FMV Özel Ispartakule Işık Anaokulu Müdürü