Eğitim Öğretim

GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

08.00 – 09.00 Okula Geliş

09.00 – 09.30 Kahvaltı

09.30 – 12.00 Etkinlikler ve Branş Dersleri

12.00 – 12.40 Öğle Yemeği

12.40 – 15.00 Etkinlikler ve Branş Dersleri

15.00 – 15.20 İkindi Kahvaltısı

15.30 – 15.50 Günün Değerlendirmesi ve Eve Gidiş İçin Hazırlık

16.00 Eve Gidiş

OKULA DEVAM, GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ 

Okulumuzda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan özel izinle 10 Eylül 2018 - 21 Haziran 2019 tarihleri arasında 4 dönem çalışma takvimi uygulanmaktadır. Buna göre bir ders yılı 180 iş gününden oluşmaktadır. Okulumuz tam gün olup, eğitim öğretim faaliyetleri, 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Bunun yanında, sadece 2015 doğumlu öğrencilerimizin, gelişimsel süreçleri dikkate alınarak; 08:00-13:00 saatleri arasında yarım günlük eğitim programı uygulanır.

Öğrencilerin okula düzenli olarak devam etmeleri ve zamanında gelip gitmeleri gerekmektedir. Hastalık halinde veli, durumu okul yönetimine bildirmelidir.

Ayrıca velilerimizin, önemli bir mazeret olmadığı sürece, çocuklarının okula zamanında gelmesine özen göstermeleri, yapılan eğitim öğretim programının aksamadan yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.

Herhangi bir nedenle okul bitiş saatinden önce velisi tarafından alınacak öğrenci için, velisinin okul yönetiminden izin kağıdı alması gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin güvenliği açısından okuldan alınırken "çıkış kartı sistemi" uygulanmaktadır.


ÖĞRENCİLERİN OKULDAN ERKEN ALINMASI VE/VEYA BİR BAŞKASI TARAFINDAN ALINMASI

Öğretim yılı başında her öğrencinin velisinden, "Öğrenciyi Okuldan Alacak Kişiler İçin Veli İzin Formu"nu doldurmaları istenir. Bu formda ebeveynler dahil üç kişinin ismi belirtilir. Bu bilgilere göre, her öğrencinin velisine "Çıkış Kartı" verilir. Okuldan velisi tarafından alınacak öğrenciyi almak için gelen kişi, kendi adının da yazılı olduğu çıkış kartını kampüs ana kapısındaki görevliye gösterir. Çocuğun 3. Şahıs tarafından okuldan alınması veya erken alınması durumunda öğrenciyi almak için gelen kişi, okuldan erken alma nedenini bildiren dilekçeyi güvenlik görevlisine / sekreterliğe verir ve dilekçe okul müdürüne ulaştırılır. Okul müdürünün uygun görmesi durumunda öğrenci, ilgili kişiye çıkış kartıyla birlikte teslim edilir. Bu durum ile ilgili bilgilendirme, önceden veli tarafından okul müdürüne iletilir.

Servis ile giden öğrencilerin okuldan velisi tarafından alınması durumunda, öğrencinin velisi, durumu en geç 15:00' e kadar okul yönetimine ve servis sorumlusuna bildirmelidir.


ÖĞRENCİ KIYAFETİ 

Anaokulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bu nedenle anaokulu öğrencileri için, yaşları, eğitim ortamları düşünülerek mümkün olduğunca rahat edebilecekleri (eşofman, şort vb.) ve kirlenip, yıpranmasından rahatsızlık duymayacağınız kıyafetlerin tercih edilmesini önermekteyiz.


BESLENME SAATİ VE YEMEK

Okulumuzdaki beslenme ve yemek hizmetleri, "SOFRA GRUP A.Ş." tarafından EUREST markasıyla okul mutfağında hazırlanarak sunulmaktadır.  İlgili firmanın sorumlusuna 0 216 386 84 42 / 3311 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Aylık menüleri web sayfamızdan takip edebileceğiniz gibi, e-posta adreslerinize de düzenli olarak gönderilmektedir.

Öğünlerimiz:

Sabah Kahvaltısı   : 09:00-09:30 (Açık büfe)

Öğle Yemeği          : 12:10-12:50

Ara Öğün               : 15:00-15:30 saatleri arasındadır.

SERVİS

Okulumuzdaki servis hizmetleri, "Çınar Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti" tarafından sağlanmaktadır. İlgili firmanın sorumlusuna 0212 648 09 75 / 4230 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz sabah okula gelişte servis hostesleri tarafından öğretmenlerine teslim edilir, eve dönüşte de servis hostesleri tarafından öğretmenlerinden teslim alınırlar.


KAYIP EŞYA

Öğrencilerin giysilerine, kime ait olduklarının anlaşılması için, arma, işaret, isim  (yıkandığında silinmeyecek bir kalemle) yazılmalıdır. Kayıp eşyalar, üzerlerindeki bilgilerden yola çıkılarak öğrenciye geri verilir. Sahibi bulunamayan eşyalar kayıp eşya dolabında saklanır.


E-POSTA (E-MAIL)  VE CEP TELEFONU MESAJLARI (SMS)

Güncel iletiler, e-posta veya cep telefonu mesajı olarak sizlere ulaştırılmaktadır. Gerektiğinde geri dönüş yapabilmeniz için, e-posta ve mesajlarınızı günlük olarak kontrol etmenizi rica ederiz.


ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ – İLETİŞİM 

Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz için, adres, telefon ve e-posta değişikliklerinizi anaokulu sekreterimize 0212 648 09 75– 4400 numaraları telefon ve 0212 648 09 84 numaralı faks yoluyla bildiriniz. Önemli olan konularda öğretmenlerimize e-posta göndermenin yanı sıra sekreterliğimize de not bırakmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

İNGİLİZCE

Dil, çocukların doğuştan sahip oldukları bir yetenektir ve çocuklar bu yeteneklerini ana dilleri haricinde başka bir dilde de iletişim aracı olarak kullanabileceklerini çok kısa sürede keşfederler. Dil gelişimi duygu, düşünce, yaşam tecrübesi ve gelişim ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için kullandıkları en etkili araçtır.

Programımız çocukların bireysel ihtiyaçlarını, bilişsel farklarını ve öğrenme stillerini göz önüne alarak, güçlü yanlarını ve gelişim ihtiyaçlarını bütünleyici bir yaklaşım gözetmektedir.   Birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin, hayatları boyunca İngilizce'yi öğrenme motivasyona sahip olmaları ve dil sevgisini aşılamak hedeflenmektedir. İngilizce programı anasınıfından  liseye kadar süren bütünsel bir yapıya sahiptir.

Bu dikey yapıda hedefimiz, ilköğretim süreci tamamlanıncaya kadar öğrencilerimizin, İngilizce yorum yapabilen, çok boyutlu, eleştirel ve analitik düşünebilen ve kendini bu doğrultuda hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilen bireyler olmalarıdır. Bu becerilerin temelleri de anaokulunda eğlenceli İngilizce etkinliklerini sevdirmekle atılmaktadır.

İngilizce dil etkinlikleri "sınıf içinde yapılandırılmış" ve "yaşayan İngilizce" temalı etkinlikler biçiminde yapılmaktadır.

"Yaşayan İngilizce Etkinlikleri" aşağıda belirtilen uygulamaları içermektedir. 

·           Fun & Games Time

·           Morning Greetings (Sabah karşılaması)

·           Breakfast Time (Kahvaltı saati)

·           Montessori

·           GEMS (Great Explorations ın Maths And Science- Matematik ve Fen )

·           Cooking (Yemek yapımı)

·           Story telling (Hikaye anlatımı)

·           Learn and Play (Oyunla öğrenme)

·           TPR (Total Physical Response- Bütüncül fiziksel tepki yönetimi)

·           Art& Craft (Sanat ve el işi)

·           Drama

·           Songs and ESL games (şarkı ve İngilizce oyunlar)

·           Stations (independent learning centres)( bağımsız öğrenme istasyonları)

·           İnteractive games (interaktif oyunlar)

·           Portfolio (Öğrencilerimizin gelişimlerini bireysel olarak aileleriyle paylaşım hedeflenmektedir)

·           Games stations day (İngilizce aile katılım aktiviteleri)

Haftalık İngilizce Etkinlik Saatleri

4 yaş (2015 doğumlular) – 7 etkinlik saati

5 yaş (2014 doğumlular) – Yarım Gün
6 yaş (2013 doğumlular) – Yarım Gün 

PRATİK MATEMETİK

Matematik Saati Anaokulu Programı, okul öncesi yaş gruplarında analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi oyunlar aracılığıyla hedefleyen, özel kurgulanmış bir çalışmadır. Çocukların matematik disiplininin temellerini oyunlaştırılmış süreçler ile yaşamalarına ve olumlu tutum geliştirmelerine aracı olur. İçeriği; okul öncesi seviyesinde yer alan temel matematik kavramları temeline dayanmaktadır.

Programda 16 farklı konu başlığı yer almakta olup, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

·           Matematiksel temalara farklı bakış açıları ile yaklaşarak, çocukların beyinlerini farklı yönlerde çalıştırmak.

·           Beynin günlük yaşamda aktif kullanılmayan bölgelerine hitap ederek, sinir hücreleri arasındaki etkileşimleri olabildiğince çoğaltmak.

·           Çocukların yaşadıkları dünyaya matematiksel algı ile bakmalarını sağlamak.

 

 

GÖRSEL SANATLAR

Sanat eğitimi, çocukların doğuştan var olan yaratıcılık potansiyellerini geliştirdiği için önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel yollarla ifade edebilmelerine yardımcı olmak, el becerilerinin gelişmesine imkan sağlamak,  sanatı seven, sanatı anlayan bireyler yetiştirmektir.

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Öğrenciler oyun ve fiziki etkinliklere katılım sonucunda temel hareket becerileri olarak isimlendirilen yürüme, koşma,  atlama, yuvarlanma vb. yer değiştirerek yapılan hareketleri; eğilme, esnetme, dönme, ağırlık aktarımı vb. denge hareketleri;  atma, tutma, yakalama, top sürme vb. nesne kontrolü hareketleri oyun ve fiziki etkinlikler içinde uygun formda (hareketin uygun biyomekanik formu) kullanabilir hale gelmeleri amaçlanarak çocuklarımızın bedenlerinin farkına varmaları, daha doğru ve kontrollü kullanmaları sağlanır.

 

 

YÜZME

Yüzme, çocuklarda kas-iskelet yapısının gelişimine yardımcı olan bir spor dalıdır. Bütün spor dallarının temelini oluşturur. Çocukların koordinasyonlarını geliştirir. Yüzme derslerinin amacı, çocuklara suyun konforlu ve güvenli bir ortam olduğunu göstermektir.  Yüzme etkinliği, okulumuzun içinde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda yapılmaktadır.

 

MÜZİK ve PERKÜSYON

Okul öncesinde vermiş olduğumuz müzik eğitimiyle müziği sevmeleri, gelişmiş müzik zevki kazanmaları ve müzikten keyif almaları amaçlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak, ritmi hissetme, ritme uygun vuruş yapabilme, sözleri melodiye, ritme uygun söyleme, ritme uygun hareket etme gibi etkinliklere yer verilir.

 

DRAMA

Drama çalışmalarıyla öğrencilerimizin öncelikle kendilerini anlamalarına ve tanımalarına daha sonra iletişim becerilerini, hayal güçlerini ve kendilerinde var olan yaratıcılıkları geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

 

MODERN DANS

Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin hareketlerle kendilerini ifade etmelerini, estetik algılarını geliştirmelerini, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup içinde uyumlu hareket etmelerini sağlamaktır.

 

 

 

SATRANÇ

Satranç birçok alanda çocukların yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan, öğretirken eğlendiren bir akıl oyunudur. Bu bağlamda çocukların dikkat sürelerini ve zihin gelişimlerini destekleyerek, onlara satranç kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amaçlanmaktadır.

 

Not: 5-6 yaş öğrencilerimiz için Drama, Modern Dans Satranç ve Perküsyon dersleri kulüp dersi kapsamında eğitim sürecinde yer almaktadır. 4 yaş grubu öğrencilerimiz için kulüp dersi uygulaması yapılmamaktadır, drama dersini branş dersi olarak verilmektedir. 

Çocuğun bilişsel gelişimini destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi "sosyal etkileşimdir". Bu kavram çocuğun okula başladığı dönemde karşımıza çıkar. Çocuk okul kavramını geliştirirken etrafında duyduğu hikayeleri, gördüğü olayları kullanarak kafasında bir şema oluşturur. Böylece okul hayatı hakkında oluşturduğu beklenti ve fikirleriyle eğitim-öğretim hayatına ''Merhaba'' der. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi öğrencilerimizin bu süreç içinde karşılaştıkları güçlüklerin çözümlenmesine yardımcı olmayı hedefler. Öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini destekleyici bir yapısı vardır.

Çocukların yaşadığı bilişsel ve duygusal süreçleri anlayabilmek ve onların dünyasına güvenebilecekleri bir destek olabilmek; özgüveni ve iletişim becerileri olan, duygusal dünyalarını rahatça ifade eden bireyler olmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Gelişimsel' ve 'Önleyici' rehberlik anlayışı ile gizlilik, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda şu çalışmalar yapılmaktadır;

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren yaş gelişim düzeyine göre tüm gelişim alanları dikkate alınarak yapılan gözlemler ve çalışmalardır.

 

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve kendisini gruba ait hissetmesi için yapılan destekleyici çalışmalardır.

 

Bireysel Görüşmeler

Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse özel ölçekler ve envanterler uygulanmaktadır. Bu uygulamaların sonuçları velilerle paylaşılmaktadır. Tüm sınıflar için belirlenen gün ve saatlerde sınıf öğretmeni ve sınıfın psikolojik danışmanının katılımıyla öğrenci ya da velinin ihtiyacına göre yapılandırılan görüşmeler yıl boyunca devam eder. Ayrıca ihtiyaç dahilinde randevu sistemi ile velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.

 

Grup Çalışmaları

İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, belirli sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.

 

Sınıf Etkinlikleri ve Gözlem

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma–anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla belirlenmiş olan konularda sınıf ortamında rehberlik etkinlikleri ve gözlem yapılmaktadır.

 

Bültenler

Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bültenler her ay velilere mail olarak gönderilmektedir.

 

Seminerler / Konferanslar

Veli ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular ile ilgili uzman eğitimciler okulumuza davet edilir.

OKULA DEVAM GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

Okulumuzda çalışmalarımız, 08.00-16.00 saatleri arasında devam etmektedir. Çocuklarımızın okula düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir.

Ancak, öğrencilerin hastalığa bağlı 3 günü geçen devamsızlıklarında doktor raporu getirmesi gerekir.

Herhangi bir nedenle okul bitiş saatinden önce velisi tarafından alınacak öğrenci için, velisinin okul yönetiminden izin kâğıdı alması gerekmektedir.

Öğrencilerimizin hepsinin birer çıkış kartı vardır. Bu çıkış kartları velilerde kalır. Veli çocuğunu almak istediğinde çıkış kartını görevliye gösterir, böylece çocuğun okuldan velisiyle birlikte çıkışı sağlanır. Eğer velinin yanında kart yok ise, okul yönetimi tarafından imzalanmış "Kartsız verelim" yazılı bir form ile çocuğun çıkışı sağlanır.

Öğrenciyi anne babasından başka biri alacaksa veli okul yönetimine telefon ederek öğrenciyi alacak kişinin adını soyadını bildirir. Çocuğu almaya gelen kişi okul yönetimine kimlik göstererek kendini tanıtır ve okul yönetimi tarafından verilmiş "Kartsız verelim" yazılı formu kullanır.

ÖĞRENCİ KIYAFETİ

Anaokulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bu nedenle anaokulu öğrencileri için, yaşları, eğitim ortamları düşünülerek mümkün olduğunca rahat edebilecekleri (eşofman, şort vb.) ve kirlenip, yıpranmasından rahatsızlık duymayacağınız kıyafetlerin tercih edilmesini önermekteyiz.

 BESLENME SAATİ VE YEMEK

 Okulumuzdaki beslenme ve yemek hizmetleri, "SOFRA GRUP A.Ş." tarafından EUREST markasıyla okul mutfağında hazırlanarak sunulmaktadır. Aylık menüleri web sayfamızdan takip edebileceğiniz gibi, e-posta adreslerinize de düzenli olarak gönderilmektedir.

 Öğünlerimiz:

Sabah Kahvaltısı           : 09:00 - 09:30 (Açık Büfe)

Öğle Yemeği                : 12:00-12:40

İkindi Kahvaltısı            : 15:00 -15:30 saatleri arasındadır.

SERVİS

Okulumuzdaki servis  hizmetleri, "Çınar Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd." tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz sabah okula gelişte servis hostesleri tarafından öğretmenlerine teslim edilir, eve dönüşte de servis hosteslerimiz tarafından öğretmenlerinden teslim alınırlar.

 EVE GÖNDERİLEN YAZILAR

 Herhangi bir konuda velinin bilgilendirilmesi amacıyla eve gönderilecek yazıların, zamanında incelenip, gerekli durumlarda imzalanarak öğrenci aracılığıyla sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.

Güncel iletiler, e-posta veya cep telefonu mesajı aracılığıyla sizlere ulaştırılmaktadır.

 ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ – İLETİŞİM 

Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz için, adres, telefon ve e-posta değişikliklerinizi anaokulu yazı işleri memurumuza bildirmenizi bekleriz. Ayrıca iletişim defterleri öğretmen ve veli arasında kullanacağımız iletişim araçlarından biridir; etkin şekilde kullanılmasını rica ederiz.