Okulumuz Hakkında

Eğitim anlayışımız


  • Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.

  • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

  • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.

  • Öğrenme etkinlikleri belirlenirken öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap etmesi ve bu sayede bilgiye ulaşmaları hedeflenir. Bu bağlamda, etkinliklerde çeşitli görsel/işitsel/dokunsal eğitim materyallerinin planlı olarak ve yerinde kullanılmasına önem verilir.

  • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulur.